Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Matematikkdidaktikk

Spesialisering for Matematikk

En lærer sammen med to elever i et klasserom (foto)

Spesialiseringen i matematikkdidaktikk er for deg som vil bli matematikklærer på ungdomsskole, videregående og/eller universitets- og høyskolenivå. I matematikkdidaktikk behandles problemstillinger knyttet til undervisning og læring av matematikk og du forberedes til å bli en lærer som er trygg og kompetent i faget og i klasserommet.

Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innenfor matematikk og matematikkdidaktikk, og det nasjonale Senter for fremragende undervisning i matematikk (MatRIC) ligger ved UiA.

I tillegg så er Instituttet for matematiske fag sitt forskningssenter Mathematics Education Research Group av Agder (MERGA) et prioritert forskningssenter ved UiA. MERGA søker å gå i dybden på problemstillinger rundt matematikkundervisning og læring i mange ulike situasjoner.

Hva lærer du?

Spesialiseringen i matematikkdidaktikk gir deg avanserte kunnskaper om sentrale problemstillinger og metoder innenfor matematikk og matematikkdidaktikk. Du lærer å formidle forskningsresultater, analysere og forholde deg aktivt til faglige, sosiale og etiske spørsmål som oppstår i læringssituasjoner i matematikk. Undervisningskunnskap om digitale verktøy i skolematematikken og matematikk i klasserommet blir behandlet.

Jobbmuligheter

Det er stort behov for godt kvalifiserte matematikklærere på alle nivåer i utdanningssystemet. Masterprofilen i matematikkdidaktikk kvalifiserer for forskning og videre arbeid i matematikk, samt stilling som lektor i skolen (forutsatt fullført PPU-utdanning eller annen lærerutdanning). Omkring en tredjedel av kandidatene med mastergrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder arbeider nå med lærerutdanning på universiteter og høyskoler. Resten arbeider i grunnskolen, den videregående skolen eller i privat næringsliv.

Fakta

Søkekode

9722

Spørsmål om innholdet i spesialiseringen?