Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Matematikk

Spesialisering for Matematikk

En som sitter og regner foran PC og kalkulator.

Ønsker du en sterk faglig kompetanse i matematikk? 

 Ved å velge spesialiseringen i matematikk får du både bredere og dypere innsikt i matematikkfaget, og studiet gir deg avansert faglig kompetanse gjennom kurs og arbeid med masteravhandlingen. Som matematiker vil du være etterspurt i industri og næringsliv. Studieretningen gir også mulighet for å bli lektor etter fullført praktisk pedagogisk utdanning, og kvalifiserer for opptak til ph.d-studier i matematikk. 

Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innenfor matematikk, og det nasjonale Senter for fremragende undervisning i matematikk (MatRIC) ligger ved UiA.

Hva lærer du?

Spesialisering i matematikk gir deg en dyp og avansert forståelse for matematiske problemer og metoder. Du lærer å anvende teoretiske og praktiske kunnskaper i matematikk, og får innsikt i nye forskningsresultater i matematikk.

Jobbmuligheter

Masterprofilen i matematikk kvalifiserer for videre arbeid innenfor matematikk og forskning på matematiske emner. Det er sterk etterspørsel etter kvalifiserte matematikere i dagens samfunn, og jobber innenfor informasjonsteknologi, ingeniørfag, finans, økonomi og forsikring er aktuelle. I et samfunn preget av stadig forandring er matematikere med evne til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger verdsatt i jobbmarkedet.

Studiet vil sammen med PPU-utdanning kvalifisere for undervisning i videregående skole.

Fakta

Søkekode

9720

Spørsmål om innholdet i spesialiseringen?