Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Bachelorstudiet i matematikk tilbys ikke lenger. Sjekk ut vårt nye bachelorprogram Industriell matematikk.

Matematikk og realfag er grunnlaget for både teknologisk utvikling og forståelsen av hvordan ting logisk henger sammen. Matematikk er et språk som kan forstås over hele verden. Kompetanse i matematikk gir deg innsikt i, og bakgrunn for, å finne løsninger på en rekke problemstillinger i arbeidslivet – i alt fra oljeindustri og data, til finans og forsikring.

Visste du at matematikk kan brukes til

  • å utvikle dataprogrammer?
  • diagnostisering av hjerte- og karsykdommer?
  • å bedre forståelsen for egenskapene i et oljereservoar og derved bidra til økt oljeutvinning?
  • å lage vekstmodeller for ørretbestander?
  • å vurdere havbølgers virkning på oljeplattformer?

Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innen matematikk og matematikkdidaktikk, og det nasjonale Senter for fremragende undervisning i matematikk (MatRIC) ligger ved UiA.

Som student ved UiA har du et unikt tilbud om én-til-én-hjelp i matematikk – ca 20 timer i uken. Drop-in-tilbudet er i regi av MatRIC.

Hva lærer du?

Studiet lærer deg å analysere problemer matematisk, tenke både konkret og abstrakt, og formidle matematikk og matematisk tenkning til andre.

Du vil få bred kunnskap om sentrale problemstillinger og metoder innenfor matematikk, innenfor emner som algebra, statistikk, differensiallikninger og kalkulus.

Andre studieår velger du selv et breddefag. Du kan velge blant årsstudier og emner. Denne valgfriheten kan gi utdanningen din større bredde, og gjøre rekkevidden for potensielle jobber større.

Jobbmuligheter

Med en utdanning innenfor matematikk finnes det mange mulige arbeidsplasser: industri, ulike ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustri, mediebedrifter, forvaltning, undervisning, kartlegging, miljøovervåkning, mobilkommunikasjon, forsikring, bank og finans, IT, energi, bioteknologi, medisinsk forskning, legemiddelindustri og sykehus.

For å skille deg ut i en jobbsøknad og et jobbintervju, kan det være lurt å engasjere seg utenom studiet. En arbeidsgiver vurderer både utdanningen, annen erfaring/praksis og deg som person. Med mastergrad vil du stille enda sterkere i en søknadsprosess.

Oppbygning

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse og ett av fagene R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) / fysikk (1+2) / kjemi (1+2) / biologi (1+2) / informasjonsteknologi (1+2) / geofag (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper
R1 eller S1+S2 (2MX)

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Som student på matematikk, bachelor kan du enten dra på utveksling i 5. semester for å ta matematikkemner. Eller du kan dra i andre året for å ta breddefaget i utlandet. Du kan dra til mange steder for å ta et valgfritt år innenfor samme fagområdet. 

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet gir god bakgrunn for videre studier i matematikk og i matematikktunge fag som for eksempel fysikk, geofysikk og mekanikk, og for studier i ingeniørfag og andre realfag. 

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 862

Studiepoeng

180

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like