0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2015
Studiested
Kristiansand

Synes du matematikk er gøy, men har du også lyst å studere økonomi? Kanskje i retning bank og finans?  Ved å ta bachelor i matematikk og økonomi får du alle fag som kreves nasjonalt for studier i økonomi og administrasjon, og du kommer i tillegg ut med papir på at du kan regne!

Studiet gir solide kunnskaper i økonomi og finans i tillegg til et godt grunnlag i matematikk og statistikk. Vil du studere videre til master i økonomi, har du et bedre grunnlag enn med et vanlig økonomisk administrativt studium fordi du kan så mye matematikk.

Dette studiet het tidligere Matematisk finans.

Hva lærer du?

  • Du får en bred kunnskap om sentrale temaområder, problemstillinger og metoder innenfor matematikk og finansiell økonomi.
  • Du vil være i stand til å formulere investeringsbeslutninger, vurdere gevinstpotensialet og risiko knyttet til slike investeringsbeslutninger.
  • Du vil kunne anvende og kjenne til matematiske og statistiske teknikker som brukes innenfor det finansielle fagområdet.
  • Du vil kunne sette deg inn i problemstillinger i matematikk og finansiell økonomi, bearbeide disse og kommunisere løsningene til andre.

Jobbmuligheter

Aktuelle arbeidsplasser er i privat næringsliv, f.eks. innen bank og forsikring, og i industri med forsknings- og utviklingsavdelinger.

Studiet gir grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskole og videregående skole, og i økonomi i videregående skole når det kombineres med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg kommer spesielle krav om matematikk R1/(S1+S2) eller 2MX/2MY/3MZ.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kvalifiserer for videre studier i matematikk og økonomi, og gir også et godt grunnlag for videre studier i finans. Det kvalifiserer for opptak til masterprogram i økonomi og administrasjon – siviløkonom.

Sammen med PPU kvalifiserer det også for opptak til masterprogrammet i matematikkdidaktikk.

Studiet kan, eventuelt sammen med andre undervisningsfag, kvalifisere for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning i allmenne fag (PPU-A) ved UiA, og gi mulighet for tilsetting i skolen. Vær oppmerksom på kommende endringer i forhold til nytt opptaksreglement og organisering av PPU. Se mer informasjon her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 301

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?