Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2015
Studiested
Kristiansand

Synes du matematikk er gøy, men har du også lyst å studere økonomi? Kanskje i retning bank og finans?  Ved å ta bachelor i matematikk og økonomi får du alle fag som kreves nasjonalt for studier i økonomi og administrasjon, og du kommer i tillegg ut med papir på at du kan regne!

Studiet gir solide kunnskaper i økonomi og finans i tillegg til et godt grunnlag i matematikk og statistikk. Vil du studere videre til master i økonomi, har du et bedre grunnlag enn med et vanlig økonomisk administrativt studium fordi du kan så mye matematikk.

Dette studiet het tidligere Matematisk finans.

Hva lærer du?

  • Du får en bred kunnskap om sentrale temaområder, problemstillinger og metoder innenfor matematikk og finansiell økonomi.
  • Du vil være i stand til å formulere investeringsbeslutninger, vurdere gevinstpotensialet og risiko knyttet til slike investeringsbeslutninger.
  • Du vil kunne anvende og kjenne til matematiske og statistiske teknikker som brukes innenfor det finansielle fagområdet.
  • Du vil kunne sette deg inn i problemstillinger i matematikk og finansiell økonomi, bearbeide disse og kommunisere løsningene til andre.

Jobbmuligheter

Aktuelle arbeidsplasser er i privat næringsliv, f.eks. innen bank og forsikring, og i industri med forsknings- og utviklingsavdelinger.

Studiet gir grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskole og videregående skole, og i økonomi i videregående skole når det kombineres med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse. I tillegg kommer spesielle krav om matematikk R1/(S1+S2) eller 2MX/2MY/3MZ.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kvalifiserer for videre studier i matematikk og økonomi, og gir også et godt grunnlag for videre studier i finans. Det kvalifiserer for opptak til masterprogram i økonomi og administrasjon – siviløkonom.

Sammen med PPU kvalifiserer det også for opptak til masterprogrammet i matematikkdidaktikk.

Studiet kan, eventuelt sammen med andre undervisningsfag, kvalifisere for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning i allmenne fag (PPU-A) ved UiA, og gi mulighet for tilsetting i skolen. Vær oppmerksom på kommende endringer i forhold til nytt opptaksreglement og organisering av PPU. Se mer informasjon her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 301

Studiepoeng

180

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?