Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Årsstudiet gir deg bred kunnskap om sentrale matematiske problemstillinger og metoder innenfor analyse, algebra, programmering og statistikk, og tilsvarer 1. studieår av bachelorprogrammet i industriell matematikk.

I tillegg til å være et fag i seg selv, er matematikk selve språket som brukes i de andre realfagene. Derfor kan det være en god inngang å starte realfagsstudier med matematikk. Med realfag mener vi vanligvis matematikk, fysikk, kjemi, biologi, informatikk og geofysiske fag. 

Visste du at matematikk kan brukes til

  • å dosere medisin?
  • å produsere dataprogrammer?
  • dekoding, blant annet i Kripos?
  • å optimalisere geometriske former slik som overflaten på et bilkarosseri?

Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innen matematikk og matematikkdidaktikk, og Norges Senter for fremragende undervisning i matematikkdidaktikk (MatRIC) ligger ved UiA.

Som student ved UiA har du et unikt tilbud om én-til-én-hjelp i matematikk, hver dag hele uka. Drop-in tilbudet er i regi av MatRIC.

Hva lærer du?

Du tilegner deg kunnskap om sentrale matematiske problemstillinger og metoder, og du blir trent i å kunne forklare og anvende sentrale begreper i matematikk.

Årsstudiet består av seks emner som omhandler kalkulus i en og flere variabler, programmering, lineær algebra og statistikk. Ett av emnene er valg mellom mekanikk eller et mer undervisningsrettet kurs.

Jobbmuligheter

Et årsstudium gir en innføring i fagområdet, og kan være verdifull tilleggskompetanse. Årsstudier kan gjerne inngå i et annet studieprogram, eller være en fin inngang til videre studier på universitets- og høgskolenivå. Emnene som tas gjennom årsstudiet i matematikk kan derfor innpasses i andre matematikk-relaterte studier som ingeniørutdanning, lærerutdanning og økonomi.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse og ett av fagene R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) / fysikk (1+2) / kjemi (1+2) / biologi (1+2) / informasjonsteknologi (1+2) / geofag (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper

R2

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Videre studier

Årsstudiet er identisk med det første året i bachelorprogrammet i industriell matematikk, og det kan være mulig å søke overgang til 2. studieår.

Årsstudiet i matematikk gir et godt grunnlag for videre studier i matematikk og andre realfag. 

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 205

Studiepoeng

60

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like