Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Årsstudiet i Live Electronics er spesielt utviklet for deg som ønsker å utforske nye muligheter innen lydbehandling av ditt eget instrument.

Gjennom undervisning og veiledning fra internasjonalt ledende artister og utøvere, ønsker vi å videreutvikle studenter som holder høy internasjonal standard med utgangspunkt i deres eget kunstneriske prosjekt og måten dette formidles i en konsertsetting. Sentralt for programmet er workshops hvor du blir introdusert for ulike estetiske og kreative muligheter. Vi tilbyr gode fasiliteter for både utøving og produksjon, alt gjennom et innovativt pedagogisk rammeverk med lærere og gjesteforelesere på et internasjonalt nivå

Dette ettårige programmet er relevant for både viderekommende musikere med tradisjonelle instrumenter så vel som laptop-musikere. Komponister, låtskrivere og produsenter som ønsker å utvikle og fremføre sitt kunstneriske prosjekt i konsertsammenheng, er også velkomne til å søke.

Hva lærer du?

 • Du utvikler dine ferdigheter som musiker under individuell veiledning
 • Du blir i stand til å bruke musikkteknologi på en kreativ måte i en konsertsetting
 • Du tilegner deg ulike tekniker for å prosessere og behandle eget hovedinstrument
 • Du opparbeider deg kompetanse til å utrykke egne musikalske ideer i samspill med andre
 • Du får et godt faglig grunnlag for å gjøre estetiske vurderinger knyttet til bruk av musikkteknologi
 • Du får inngående kjennskap i ulike teknikker for å improvisere og komponere med ditt hovedinstrument ved hjelp av musikkteknologi
 • Du lærer å innlemme forhåndskomponert materialet i din improvisasjon
 • Du blir i stand til å konfigurere et eget oppsett for å prosessere å behandle ditt hovedinstrument
 • Du tilegner deg kunnskap om å utvikle, planlegge og gjennomføre konserter tilknyttet ditt artistprosjekt, der bruk av musikkteknologi og samarbeid med andre musikere står sentralt

Jobbmuligheter

Årsstudiet i Live Electronics gir deg en kompetanse og et grunnlag for å kunne velge yrker med ulike oppgaver knyttet til utøvelse, produksjon og formidling av musikk.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

For opptak til årsstudiet i Live Electronics kreves:

Generelt opptakrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende. I opptaksgrunnlaget skal det også inngå 60 studiepoeng i utøvende musikkemner. Andre relevante emner kan etter særskilt vurdering godkjennes som grunnlag for opptak.

Søkere må også bestå opptaksprøve for å kunne tilbys tilbud om studieplass.

Rangering av søkere skjer på bakgrunn av opptaksprøven med følgende deler:

 • Spilleprøve. Ved spilleprøven gis det en poengsum fra 10 til 20 for bestått prøve. Søkere som får mindre enn 10 poeng har ikke bestått. Spilleprøven teller 50 % av samlet poengsum.
 • Intervju. Ved intervju gis en poengsum fra 10 til 20. Intervju teller 50 % av samlet poengsum. Spilleprøven må være bestått for å få adgang til intervju.

Informasjon om musikkopptaket

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves gode kunnskaper og ferdigheter innenfor hovedområdene utøving, produksjon og komposisjon for å bestå opptaksprøven.

Videre studier

Studiet kan brukes i eller som supplement til annen bachelorutdanning.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9322

Studiepoeng

60

Antall plasser

15

Andre studier du kanskje vil like