0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Årsstudiet gir en grunnleggende innføring i spørsmål som: Hvorfor blir filmen alltid annerledes enn boka når man filmatiserer? Hvilke muligheter har film, eller teater, som ikke litteratur har? Hvilke muligheter har litteratur, som ikke film og teater har? Hva kjennetegner disse kunstformene i vår tid? Hvilke bilder av oss selv og verden formidler de?

Du får også gode muligheter til å eksperimentere med ulike uttrykksformer, jobbe i prosjekt og lære gjennom egen erfaring, enten det er «på gulvet» eller bak kamera.

Studiet er foreløpig det eneste i landet som kombinerer de tre populære kunstartene – litteratur, film og teater – og praktisk, utøvende og eksperimenterende arbeid. Studiet er altså praktisk innen en akademisk ramme.

Hva lærer du?

  • Du får bred kunnskap om sjangrer innen litteratur, film og teater.
  • Du får teoretisk og analytisk innsikt i å sammenlikne fortellinger i litteratur, film og teater.
  • Du får innsikt i ulike sjangrer og deres kulturelle kontekster.
  • Du utvikler sans for de ulike kunstformenes særtrekk, begrensninger og muligheter.
  • Du lærer å reflektere over viktige uttrykksformer i vår tid, og å formidle skriftlig.
  • Du lærer å utvikle din kritiske sans.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

47,3

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

39,3

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier

Studiet tilsvarer første studieår i bachelorprogrammet i litteratur, film og teater, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår på bachelorprogrammet. Studiet kan også inngå som breddevalg i flere andre bachelorprogrammer ved UiA. 

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. Mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 922

Antall plasser

3

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

Yggdrasil er studentforeningen for litteratur, film, teater-studentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.
(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Andre studier du kanskje vil like