0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
30
Omfang
Heltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

Norge er et av verdens mest likestilte land, men samtidig er det store forskjeller på hvordan kvinner og menn lever i samfunnet. Studiet fokuserer på hvordan gutter, jenter, menn og kvinner får flere reelle muligheter uavhengig av kjønn og dermed får økt individuelt handlingsrom. Studiet gir også kjennskap til andre diskrimineringsgrunnlag som etnisitet, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Hva lærer du?

Studiet gir en innføring i hva likestilling er og teorier rundt kjønn, mangfold og likestilling. Studiet går inn på årsakene til hvorfor menn og kvinner deltar ulikt på de ulike arenaene og drøfter hvilke tiltak som kan bidra til en bedre fordeling. 

Jobbmuligheter

Studiet retter seg mot studenter samt ansatte som jobber enten i privat eller offentlig sektor, som rådgivere, konsulenter og ledere. 

Kompetansen som studiet gir, er også relevant for lærere, HR ansatte og ansatte innen ulike organisasjoner. Studiet er også aktuelt for dem som er interessert i generelle samfunnsspørsmål, og kan tas som frittstående emner. Det kan også inngå i valgfri del av flere bachelorprogrammer.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Fakta

Søknadsfrist

1. desember

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8890

Antall plasser

35

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?