0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Bachelorstudiet i kunst og håndverk er for deg som liker skapende prosesser, ønsker å uttrykke deg med visuelle virkemidler eller er opptatt av kunstuttrykk og kunstens rolle i samfunnet. Visuelle fag på UiA tilbyr mulighet for praktisk arbeid i godt utstyrte verksteder og på ulike arenaer innenfor en rekke ulike uttrykksformer, materialer og teknikker. Gjennom skapende og eksperimentelle prosesser vil du kunne utvikle dine ferdigheter og din estetiske kompetanse.  

Kunstens anvendelse i samfunnet vektlegges, og gjennom praksis vil du få kompetanse i å igangsette skapende prosesser i samspill med andre. Gjennom teoretiske emner utvikles kompetanse innenfor samtidens kunstuttrykk, kunsthistorie og hvordan kunst kan formidles og integreres i sosiale relasjoner. Teori og praktisk arbeid går parallelt gjennom studiene og vil gjensidig belyse hverandre.

NB. Studieprogrammet er under revisjon. 

Hva lærer du?

  • Du utvikler din personlige uttrykksevne og dine skapende ferdigheter
  • Du utvikler god innsikt i relevante metoder, teknikker og materialer
  • Du utvikler din evne til å analysere og reflektere over egne og andres kunstprosjekt
  • Du får oversikt over sentrale retninger innenfor samtidens og historiens kunst
  • Du får innsikt i kunst- og håndverksfagets betydning i samfunnet og hvilken rolle kunsten kan spille
  • Du lærer å legge til rette, lede og gjennomføre faget i skapende prosesser med ulike grupper mennesker
  • Du tilegner deg kunnskap om å formidle kunst
  • Fullført studium gir deg graden bachelor i kunst og håndverk.

Jobbmuligheter

Denne utdanningen kan du for eksempel bruke dersom du skal arbeide i kulturskoler eller andre kulturinstitusjoner, med kulturformidling eller som kulturkonsulent. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

37,1

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Du kan ta en del av bachelorprogrammet i kunst og håndverk i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 5. semester. Mer om utveksling i kunst og håndverk

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 200

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail