0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
4 år
Studiepoeng
120
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand og Grimstad

Klinisk helsevitenskap passer for deg som er opptatt av pasientbehandling, og som ønsker å fokusere på pasientens beste i en helsetjeneste i endring. Studiet er aktuell påbygging for en rekke helse- og sosialfaglige utdanninger.

Samhandlingsreformen har endret fordelingen av oppgaver i helsesektoren. Behandlingstiden går ned ved sykehusene, tjenestene blir mer sentraliserte og spesialiserte – samtidig som flere oppgaver overføres til kommunene. Kommunene skal ta vare på innbyggere med komplekse sykdomstilstander, og i større grad drive aktiv behandling og rehabilitering. Helsefremmende og forebyggende arbeid blir også viktigere.

Disse utviklingstrekkene gir behov for ny kompetanse, som du kan tilegne deg i dette studiet.

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du lære om temaer som organisering og innovasjon i helsetjenestene, avansert utredning og klinisk vurdering, vitenskapsteori, samt kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner og metoder.

I spesialiseringen  innen rehabilitering og helsefremming ved kronisk helsesvikt, vil du fordype deg i utredning, planlegging og gjennomføring av tiltak som kan fremme helse, mestring og livskvalitet hos kronisk syke.

Du kan søke om å få godkjent tidligere gjennomført videreutdanning som spesialisering.

Jobbmuligheter

Fullført studium kvalifiserer til arbeid innen forebyggende, helsefremmende og kurativt arbeid som krever høy faglig kompetanse. Aktuelle arbeidsgivere er helseforetak og kommuner, eller private og frivillige organisasjoner. Studiet kan også kvalifisere deg til forsknings- og utviklingsarbeid i helse- og sosialtjenesten, og til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høyskoler. Studiet er også relevant bakgrunn for lederstillinger.

Oppbygging

Det tas forbehold om endringer i studieplanen.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad i f. eks. sykepleie, ergoterapi, vernepleie, fysioterapi (eller tilsvarende treårig helse- eller sosialfaglig universitets- og høyskoleutdanning). Søkere med annen relevant bachelorgrad eller tilsvarende kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Se utfyllende regler for opptak.

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere deg for opptak til doktorgradsstudier.

Studere på heltid?

Det vil også være mulig å gjennomføre dette studieprogrammet på heltid over 2,5 år. Undervisningen vil være nettbasert med ukesamling(er) hvert semester. Undervisningen vil også veksle mellom Campus Grimstad og Campus Kristiansand.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9243

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail