Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
4 år
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand og Grimstad

Klinisk helsevitenskap passer for deg som er opptatt av pasientbehandling, og som ønsker å fokusere på pasientens beste i en helsetjeneste i endring. Studiet er aktuell påbygging for en rekke helse- og sosialfaglige utdanninger.

Samhandlingsreformen har endret fordelingen av oppgaver i helsesektoren. Behandlingstiden går ned ved sykehusene, tjenestene blir mer sentraliserte og spesialiserte – samtidig som flere oppgaver overføres til kommunene. Kommunene skal ta vare på innbyggere med komplekse sykdomstilstander, og i større grad drive aktiv behandling og rehabilitering. Helsefremmende og forebyggende arbeid blir også viktigere.

Disse utviklingstrekkene gir behov for ny kompetanse, som du kan tilegne deg i dette studiet.

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du lære om temaer som organisering og innovasjon i helsetjenestene, avansert utredning og klinisk vurdering, vitenskapsteori, samt kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner og metoder.

I spesialiseringen  innenfor rehabilitering og helsefremming ved kronisk helsesvikt, vil du fordype deg i utredning, planlegging og gjennomføring av tiltak som kan fremme helse, mestring og livskvalitet hos kronisk syke.

Du kan søke om å få godkjent tidligere gjennomført videreutdanning som spesialisering.

Jobbmuligheter

Fullført studium kvalifiserer til arbeid innenfor forebyggende, helsefremmende og kurativt arbeid som krever høy faglig kompetanse. Aktuelle arbeidsgivere er helseforetak og kommuner eller private og frivillige organisasjoner. Studiet kan også kvalifisere deg til forsknings- og utviklingsarbeid i helse- og sosialtjenesten, og til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høyskoler. Studiet gir også relevant kompetanse for lederstillinger.

Oppbygning

Det tas forbehold om endringer i studieplanen.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Se utfyllende regler for opptak.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere deg for opptak til doktorgradsstudier.

Studere på heltid?

Det vil også være mulig å gjennomføre dette studieprogrammet på heltid over 2,5 år. Undervisningen vil ha 3 ukesamlinger (3-4 dager) hvert semester. Undervisningen vil også veksle mellom Campus Grimstad og Campus Kristiansand.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9243

Studiepoeng

120

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like