Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Omfang
Heltid
Start
Vår 2024
Studiested
Kristiansand

Studenter som skal ta hele studieprogrammet må møte til obligatorisk oppstartsmøte i uke 3 i 2024.

Halvårsstudiet i kjønn, makt og mangfold setter deg i stand til å forstå og utfordre maktutøvelse og ulikhetskaping i samfunnet. Teori, empiriske studier, dine egne erfaringer og ulike undervisnings- og læringsformer brukes for dette formålet. Kunnskap om kjønn og feminisme står sentralt i studiet. Likestillingsbegrepet forstås imidlertid bredt, og andre forskjellsdimensjoner og andre kamper for anerkjennelse og rettferdighet er dermed også sentrale. Klasse, kultur, rase og migrasjon er andre sentrale kategorier som belyses i studiet. Samtidig oppøves du til kritisk refleksjon over kategorisering av mennesker langs slike dimensjoner, - samt over egen tenkning og praksis mer generelt.

Hva lærer du?

Målet med studiet er å utdanne studenter som:

  • kan forstå maktutøvelse og ulikhetskaping i samfunnet, inkludert sin egen rolle i slike prosesser, og som derigjennom
  • kan bidra til samfunnsendring i retning av mer rettferdig fordeling av ressurser og makt, samt av økt anerkjennelse og verdsetting av ulike typer mangfold.

Jobbmuligheter

Kjønn, makt og mangfold er rettet mot personer som på ulike måter jobber for likestilling og inkludering av mennesker i organisasjoner/institusjoner, samt i samfunnet forøvrig.

Studiet er relevant for lærere, HR-ansatte og ansatte innen ulike organisasjoner, og er også aktuelt for dem som er interessert i generelle samfunnsspørsmål.

Studiet kan tas som frittstående emner eller inngå som valgfri del av flere bachelorprogrammer.

Oppbygning

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Vi anbefaler at søkere har hatt samfunnsfag på videregående skole.

Fakta

Søknadsfrist

8. januar

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8890

Studiepoeng

30

Antall plasser

35

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?