0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Digitaliseringen av samfunnet øker, og teknologien vi benytter oss av påvirker i stadig større grad hvordan vi lever livene våre. Et godt samspill mellom teknolog, individer og samfunn er derfor viktigere enn noen gang.

Vil du øke din forståelse av hvordan IT og informasjonssystemer utvikles, brukes og påvirker oss, og få kunnskap til selv å kunne bidra i utviklingen? Ved å følge dette studiet vil du få kompetanse til å analysere, designe og utvikle digitale løsninger ut fra brukerens behov. Studiet gir også rom for at du kan fordype deg i aktuelle tema som IT-sikkerhet og universell utforming. 

Hos oss blir du del av et av de største fagmiljøene innenfor informasjonssystemer i Norge. Her forsker og underviser vi i grenselandet mellom teknologi, organisasjon og økonomi. Vi har et utstrakt samarbeid med arbeidslivet gjennom forskningsprosjekter, studentprosjekter og praksisopphold. Du vil dermed få anledning til å arbeide med aktuelle problemstillinger sammen med mulige fremtidige arbeidsgivere. Vi ønsker å gi deg muligheter for personlig vekst og faglig spissing gjennom studiet, både på campus, ute i praksis og gjennom utveksling til utenlandske universiteter.

Hva lærer du?

Du lærer hvordan du kan bidra til å utvikle informasjonssystemer og hvordan digitalisering påvirker samfunnet, blant annet gjennom å:

  • analysere brukerbehov, designe, utvikle og programmere informasjonssystemer og apper
  • få en grunnleggende forståelse av og kunnskap om hvordan IT og informasjonssystemer kan utvikles, implementeres og anvendes
  • bidra til at organisasjoner kan utnytte informasjonssystemer til å nå egne mål
  • forstå rollen teknologi spiller i utvikling av organisasjoner og i samfunnet som helhet
  • utvikle egne evner og ferdigheter til en helhetsforståelse for utvikling, integrering og bruk av informasjonssystemer 

Jobbmuligheter

Du får en relevant utdanning med mulighet for mange ulike arbeidsoppgaver innenfor offentlig og privat sektor. Mange av våre tidligere studenter jobber i dag som IT- konsulenter, utviklere, prosjektmedarbeidere, prosjektledere og rådgivere. De løser oppgaver innenfor utvikling og drift, opplæring, implementering, evaluering og kvalitetssikring av IT-systemer. Noen tidligere studenter har også startet egne virksomheter. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

49,2

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring, og vi anbefaler studentene våre å benytte muligheten til å dra på utveksling i 4. semester. Utveksling til en av våre samarbeidspartnere vil gi unik erfaring og mulighet til å arbeide og kommunisere i internasjonale sammenhenger.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 260

Antall plasser

110

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like