0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Vi er inne i en digitaliseringsbølge som tiltar i styrke og som vil påvirke oss daglig; sosialt, på skole og i arbeidslivet. Grunnlaget for digitalisering er utvikling av teknologi, informasjonssystemer og apper som lar oss jobbe på helt nye måter. Vil du lære mer om hvordan IT, informasjonssystemer og apper utvikles, brukes og påvirker oss og hvordan du selv kan ta del i utviklingen?

Da kan årsstudiet gi deg ferdigheter og faglig forståelse for IT, informasjonssystemer og digitalisering. Du vil kunne tilegne deg en digitaliseringskompetanse gjennom å lære grunnleggende programmering og få en innføring i systemutvikling. Du kan også opparbeide deg en bakgrunn for å forstå samspillet mellom teknologi, organisasjon og samfunn. Digitaliseringskompetanse er svært etterspurt i arbeidsmarkedet.

Årsstudiet tilsvarer første år i bachelorprogrammet i IT og informasjonssystemer. Årsstudiet kan inngå som en breddeenhet og er et nyttig supplement i flere bachelorprogram. 

Hva lærer du?

  • Du vil få en grunnleggende forståelse av og kunnskap om hvordan IT og informasjonssystemer kan utvikles og anvendes
  • Du vil få en innføring i IT og informasjonssystemer og en god bakgrunn for å forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon
  • Du kan lære grunnleggende programmering og systemutvikling
  • Du kan få en utvidet forståelse for digitaliseringens betydning for deg selv, organisasjoner og bedrifter og for samfunnet generelt

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

55,5

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

38,9

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier

Et årsstudium i IT og informasjonssystemer er et nyttig supplement til andre studier. Den kunnskapen og innsikten du kan få gjennom studiet vil være relevant for deg i arbeidslivet

Med fullført årsstudium kan du søke overgang til andre studieår i Bachelorprogrammet i IT og informasjonssystemer. Årsstudiet kan inngå som breddeenhet i flere bachelorprogram ved UiA.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 189

Antall plasser

37

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like