Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand Grimstad

Ønsker du å stå i første linje for å gi behandling og pleie til de mest akutt og kritisk syke pasientene? Vår utdanning i intensivsykepleie forbereder deg på nettopp dette utfordrende, men også utrolig givende arbeidet. Intensivsykepleie handler om å gi kontinuerlig behandling, overvåkning og sykepleie til en krevende pasientgruppe. Enten det er pasienter som skal gjenopprette vitale funksjoner etter hjertestans, anestesi, kirurgi, traumer, eller som opplever en akutt forverring av en allerede eksisterende sykdom.

Bli rustet til å gjøre en reell forskjell i livene til disse pasientene, og løft din sykepleierkompetanse til en ny høyde innen intensivmedisin.

Dette studiet er en av spesialiseringene på master i spesialsykepleie. Noen av emnene og undervisningen på studiet er felles for alle spesialiseringene.

Hva lærer du?

Med spesialisering i intensivsykepleie opparbeider du avansert kompetanse til å behandle kritisk syke pasienter i alle aldre som har svikt i ett eller flere organsystemer. Studenter skal etter endt utdanning inneha handlingskompetanse i komplekse pasientsituasjoner, med hyppige og raske fokusskifter i et høyteknologisk miljø.

Utdanningen kvalifiserer sykepleieren til å foreta selvstendige kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger, slik at forverring av pasientens tilstand kan oppdages tidlig og hensiktsmessige tiltak blir iverksatt. Utdanningen utdanner spesialsykepleiere som anerkjenner pårørende som en ressurs og som støtter og veileder pårørende slik at de kan ta del i omsorgen for pasienten.

Her kan du se hva studentene selv sier om studiet

Jobbmuligheter

Spesialsykepleiere med spesialisering i intensivsykepleie arbeider primært i spesialavdelinger på sykehus, dvs. intensiv-, overvåknings- og postoperativavdelinger. De kan også arbeide ved nyfødtavdelinger, ambulansetjenesten, AMK-sentraler, akuttmottak, dialyseavdelinger og transport av akutt og/eller kritisk syke pasienter.

Mulig utvidet funksjonsområde for samtlige spesialiseringsretninger er undervisning, forskning, fagutvikling i sykehus eller vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler, samt lederstillinger. Ifølge samhandlingsreformen vil det bli behov for spesialsykepleiere i kommunehelsetjenesten. Spesialsykepleiere er kvalifisert for arbeid i kommunehelsetjenesten.

Utveksling

Du kan ta deler av studiet ved andre internasjonale universiteter som gir studier i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie, som kan godkjennes som en del av programmet ved UiA. 

Alt du trenger å vite om utveksling

Undervisningssted

Teoriundervisningen er fordelt mellom Campus Kristiansand og Grimstad. De kliniske studiene avholdes hovedsakelig på Sørlandet sykehus i Arendal og Kristiansand.

Praksis

Kliniske praksisstudier utgjør 45 studiepoeng og har et samlet omfang på 30 uker.

Praksisstudier gjennomføres i intensiv-, intermediær- og overvåkingsavdelinger ved Sørlandet sykehus i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. Studentene blir fordelt på de ulike stedene etter at opptak til studiet er foretatt.

Simulering og klinikklaboratorium på UiA 

Simulering og klinikklaboratorium er en av de mest moderne og nyskapende avdelingene på hele Universitet i Agder. Her kan du se hvordan vi jobber for å forberede deg godt til praksis som du skal ut i, og til en fremtid som intensivsykepleier. 

Oppbygning

Velg spesialiseringen "Intensivsykepleie" i oversikten under for å se emnesammensetningen. Velg først "For studenter som startet høst 2022".

NB! Med forbehold om endringer i studiet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Faglig grunnlag for opptak til masterprogrammet i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er bachelorgrad i sykepleie og minimum to års dokumentert erfaring som autorisert sykepleier i 100 prosent stilling.

Opptak skjer etter Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Andre krav i løpet av studiene:

Studiet har krav om politiattest, du får informasjon om dette på studiestart.

Videre studier

Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier. 

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9906

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like