0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Kurset gir deg kunnskap om å arbeide med innovasjon og nye forretningsmodeller, herunder ulike typer innovasjoner, trinn i innovasjonsprosessen, intern innovasjon og nye digitale løsninger.

Kurset retter seg mot ledere og fremtidige ledere i næringslivet (privat og offentlig sektor) og tar utgangspunkt i etablerte og nyere forskningsbaserte teorier og modeller. I tillegg blir det jobbet med praktiske case for å forstå de utfordringer virksomheter møter i et globalt og digitalt marked.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du kunne:

  • ha kunnskap om hva innovasjon og nye forretningsmodeller er
  • vurdere hvordan bedrifter kan organisere lære- og innovasjonsprosesser for å utvikle innovative løsninger i egen virksomhet
  • anvende designtenkning som et verktøy for å utvikle innovative varer og tjenester i eksisterende og nye markeder
  • identifisere strategiske innovasjonsressurser som er relevant for virksomheter
  • ta innovasjonsrelaterte beslutninger i situasjoner preget av usikkerhet
  • utvikle vekststrategier
  • analysere strategiske utfordringer knyttet til forretningsmodellinnovasjon, herunder fokus på hvordan virksomheter kan øke tjenestefiseringen i virksomheten
  • fremme nytenking og innovasjonsprosesser i egen bedrift
  • identifisere og ta hensyn til etiske og globale problemstillinger i innovasjonsprosesser

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas).
Bestått obligatorisk innlevering (individuelt eller i grupper på inntil tre personer) mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk
Litteratur: norsk og engelsk

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Tidspunkt for samlingene
1. samling: 2 dager i september
2. samling: 2 dager i oktober 
3. samling: 2 dager i november

Eksamensform: En ukes hjemmeeksamen (individuelt eller gruppe inntil 3 personer) i desember. Bokstavkarakterer.

Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis Tor Helge Aas, Institutt for strategi og ledelse, Handelshøyskolen ved UiA.
Gjesteforelesere fra næringslivet.

Videre studier
Kurset kan innpasses som valgemne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

Søk opptak fra 1.mars 2020

«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når kurset er fullt

Pris

kr 19.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no