Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2026
Studiested
Kristiansand

Kurset gir deg kunnskap om å arbeide med innovasjon og nye forretningsmodeller, herunder ulike typer innovasjoner, trinn i innovasjonsprosessen, intern innovasjon og nye digitale løsninger.

Kurset retter seg mot ledere og fremtidige ledere i næringslivet (privat og offentlig sektor) og tar utgangspunkt i etablerte og nyere forskningsbaserte teorier og modeller. I tillegg blir det jobbet med praktiske oppgaver knyttet til studentenes arbeidssituasjon for å forstå de innovasjonsrelaterte utfordringer virksomheter møter i praksis.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du:

  • ha kunnskap om hva innovasjon og nye forretningsmodeller er
  • kunne vurdere hvordan bedrifter kan organisere lære- og innovasjonsprosesser for å utvikle innovative løsninger i egen virksomhet
  • kunne anvende relevante verktøy for å utvikle innovative produkter, tjenester og forretningsmodeller i eksisterende og nye markeder
  • kunne identifisere og organisere strategiske innovasjonsressurser som er relevant for virksomheter
  • kunne ta innovasjonsrelaterte beslutninger i situasjoner preget av usikkerhet
  • kunne utvikle vekststrategier
  • kunne analysere strategiske utfordringer knyttet til produkt-, tjeneste- og forretningsmodellinnovasjon
  • kunne fremme nytenking og innovasjonsprosesser i egen bedrift
  • kunne identifisere og ta hensyn til problemstillinger knyttet til etikk og bærekraft i innovasjonsprosesser

Se hele studieplanen.

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas). Bestått obligatoriske innleveringer i grupper på inntil tre personer.

Undervisningsspråk: norsk
Litteratur: norsk og engelsk

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Tidspunkt for samlingene

1. samling: to dager i september
2. samling: to dager i oktober
3. samling: to dager i november

Eksamen: Semesteroppgave, individuell eller gruppe (inntil 3 studenter). Innlevering i desember. Bokstavkarakter.

Faglig ansvarlig

Førsteamanuensis Tor Helge Aas, Institutt for strategi og ledelse, Handelshøyskolen ved UiA. Aas leder forskningsgruppen strategi, innovasjon og entreprenørskap ved UiA. Han forsker på innovasjonsledelse med et spesielt fokus på de organisatoriske effektene av innovasjon, innovasjonsprosesser og innovasjonskapabiliteter, innovasjonssamarbeid og styring av innovasjonsaktiviteter. Aas er forfatter og medforfatter av en rekke vitenskapelige artikler og bokkapitler, og hans forskning er publisert i flere internasjonale fagtidsskrifter.

Gjesteforelesere fra næringslivet.

Videre studier

Kurset kan innpasses som valgemne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2026


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når kurset er fullt

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no