0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Grimstad

Har du teknisk fagskole innen bygg, elektro eller tilsvarende?

Da kan du søke opptak til treårig ingeniørstudium, og eventuelt deretter søke om fritak for inntil 50 studiepoeng. 

Søknad

Dersom du har realfagsfordypning i matematikk og fysikk (tilsvarende R1, R2 og Fysikk1), kan du søke studieplass gjennom Samordna opptak.
Mangler du ett eller flere av disse, må du søke studieplass via lokalt opptak

Fritak på bakgrunn av fagskoleutdanning

Følgende fritak kan gis (etter individuell vurdering på grunnlag av studentens faglige bakgrunn):

Fritak gis etter individuell søknad når du har fått opptak til studiet.

To-årig studieløp

UiA legger til rette for at studenter med nyere teknisk fagskole, som er tatt opp på følgende bachelorprogram, kan gjennomføre studiet på to år:

  • Byggdesign (ingeniør, bachelor)
  • Fornybar energi (ingeniør, bachelor)

Ett års fulltidsstudier tilsvarer 60 studiepoeng. Dersom du ønsker å ta et bachelorstudium i byggdesign eller fornybar energi på to år, må du derfor regne med større arbeidsbelastning enn et normalt fulltidsstudium. De obligatoriske oppgraderingskursene i matematikk og fysikk (tilsvarende R1, R2 og Fysikk1), kommer i tillegg og må være bestått før man kan starte på neste studieår.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Antall plasser

5

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail