0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Grimstad

Dette studiet gir deg et unikt konkurransefortrinn i IKT. Studieprogrammet har to profiler; informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi. Våre dyktige forelesere og veiledere gir deg personlig oppfølging gjennom hele studiet, i utviklings- og forskningsprosjekt samt i forelesningssalen. I tett samarbeid med våre verdensledende forskere kan du fordype deg innenfor nyskapende informasjonsteknologi inkludert kunstig intelligens (AI), data science og beslutningsstøtte, eller kommunikasjonsteknologi med mobil- og trådløskommunikasjon, datanettverk og tingenes internett (IoT).

Vi samarbeider med regionale, nasjonale og internasjonale bedrifter, universiteter og offentlig sektor. Du får tilbud om masterprosjekter enten innenfor pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter, eller i samarbeid med en bedrift. Med en mastergrad fra vårt internasjonale masterprogram, kan du få spennende jobbmuligheter i det globale arbeidsmarkedet innenfor utvikling, nyskaping, og faglig ledelse.

Hva lærer du?

Studiet fokuserer på moderne kommunikasjonsteknologi, sikkerhet, utvikling og bruk av tjenester. I tillegg vil du lære om prosjektgjennomføring, forskningsmetoder, teamarbeid og gruppedynamikk. Som student på masterprogrammet i IKT deltar du aktivt i seminarer og prosjekter som tar for seg nye og aktuelle temaer. God kontakt med næringslivet gjør at mange studenter arbeider med masteroppgaver bygd på relevante problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.

Jobbmuligheter

Med en mastergrad i IKT kan du få jobb for eksempel i konsulentselskaper, hos programvareprodusenter eller innenfor forskning og undervisning ved universiteter og høyskoler. Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi – sivilingeniør. 

Oppbygning

Studieplanen er under revisjon og vil bli noe endret fra og med høsten 2019.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Se utfyllende regler for opptak.

Søkekoden til studieretningen i kommunikasjonsteknologi er 9829.
Søkekoden til studieretningen i informasjonsteknologi er 9830.

Undervisningen foregår på engelsk.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fakultetet tilbyr et doktorgradsprogram i teknologi og realfag med spesialisering i IKT. Dersom du har fullført masterprogrammet med gode resultater kan du søke på stipendiatstillinger innenfor doktorgradsprogrammet.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9829/9830

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail