0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Studiepoeng
300
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Grimstad

Dette studiet gir deg et unikt konkurransefortrinn i IKT. Våre dyktige forelesere og veiledere gir deg personlig oppfølging gjennom hele studiet, i utviklings- og forskningsprosjekter samt i forelesningssalen. I tett samarbeid med våre verdensledende forskere kan du fordype deg innen nyskapende informasjonsteknologi inkludert maskinlæring, data science og beslutningsstøtte, eller kommunikasjonsteknologi med trådløse og ad hoc nett og mobil radio.

Vi samarbeider med regionale, nasjonale og internasjonale bedrifter, og du får tilbud om masterprosjekter innenfor pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter, eller i samarbeid med en bedrift. Masterprogrammet er internasjonalt og gir deg enestående muligheter i det globale og stadig mer konkurranseutsatte arbeidsmarkedet. Studiet gir deg spennende og utfordrende jobbmuligheter innenfor utvikling, nyskapning og faglig ledelse.

Les mer om muligheter for fordypning innen kunstig intelligens (AI).

Hva lærer du?

Studiet fokuserer på moderne kommunikasjonsteknologi, sikkerhet, utvikling og bruk av tjenester. I tillegg vil du lære om prosjektgjennomføring, forskningsmetoder, teamarbeid og gruppedynamikk. Som student på masterprogrammet i IKT deltar du aktivt i seminarer og prosjekter som tar for seg nye og aktuelle temaer. God kontakt med næringslivet gjør at mange studenter arbeider med masteroppgaver bygd på relevante problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.

De tre første årene av det 5-årige masterprogrammet velger studentene å følge bachelor i ingeniørfag - data eller bachelor i ingeniørfag - elektronikk. Du kan lese mer om disse programmene i beskrivelsen av dem.

Jobbmuligheter

Med en mastergrad i IKT kan du få jobb for eksempel i konsulentselskaper, hos programvareprodusenter eller innen forskning og undervisning ved universiteter og høyskoler. Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi – sivilingeniør. 

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Opptakskrav er et av følgende:
1) Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1+S2) og R2 og Fysikk 1

2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning

3) Generell studiekompetanse og Realfag og teknologi (halvårig forkurs)

4) Toårig teknisk fagskole med matematikk R1 (S1+S2) og R2 og Fysikk 1

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre studier

Fakultetet tilbyr et doktorgradsprogram i teknologi og realfag med spesialisering i IKT. Dersom du har fullført masterprogrammet med gode resultater kan du søke på stipendiatstillinger innenfor doktorgradsprogrammet.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 807

Antall plasser

10

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail