0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Studiepoeng
300
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Grimstad

Forskningsfronten innen kunstig intelligens går fremover med enorm hastighet. Nylig har vi sett banebrytende innovasjoner med potensiale til å revolusjonere hvordan vi jobber, og det vil ha en dyp innvirkning på samfunnet. Dette studiet gir deg et unikt konkurransefortrinn i en IT-verden i stadig endring. De første tre årene er i tett samarbeid med bachelorutdanningen i data, og de to siste årene er i samarbeid med masterutdanningen i IKT. Du vil gjennom hele det femårige studieløpet fordype deg innenfor kunstig intelligens. Våre forelesere og veiledere gir deg personlig oppfølging gjennom hele studiet, i utviklings- og forskningsprosjekter samt i forelesningssalen. I tett samarbeid med våre verdensledende forskere kan du fordype deg innenfor nyskapende informasjonsteknologi inkludert maskinlæring og dyp læring. Du vil lære å utvikle banebrytende kunstig intelligens-algoritmer og anvende disse.

Vi samarbeider med regionale, nasjonale og internasjonale bedrifter, og du får tilbud om prosjektoppgaver innenfor pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter, eller i samarbeid med en bedrift. Deler av studiet er internasjonalt.

Studiet er i tett samarbeid med forskningssenteret CAIR (Centre for Artificial Intelligence Research).

Hva lærer du?

Studiet fokuserer på moderne kunstig intelligens. I tillegg vil du lære programmering, systemutvikling, om prosjektgjennomføring, forskningsmetoder, teamarbeid og gruppedynamikk. Du  deltar aktivt i seminarer og prosjekter som tar for seg nye og aktuelle temaer. God kontakt med næringslivet gjør at mange studenter arbeider med masteroppgaver bygd på relevante problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.

Du lærer å utvikle kunstig intelligens-programmer i alt fra bilde- til tekstanalyse, og forsterkningslæring. Du vil samtidig lære utviklingsegenskaper som programmering og distribuerte systemer.

Jobbmuligheter

En mastergrad i kunstig intelligens er et fremtidsrettet studium. Markedet tørster etter denne kompetansen, og etterspørselen vokser enormt. En uteksaminert student jobber typisk i konsulentselskaper, hos programvareprodusenter eller lignende.  Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

Oppbygging

Studieprogrammet er under revisjon, og studieplanen vil bli endra fra og med høsten 2019. Den nye studieplanen blir publisert 1. mai 2019.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Opptakskrav er et av følgende:
1) Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1+S2) og R2 og Fysikk 1

2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning

3) Generell studiekompetanse og Realfag og teknologi (halvårig forkurs)

4) Toårig teknisk fagskole med matematikk R1 (S1+S2) og R2 og Fysikk 1

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fakultetet tilbyr et doktorgradsprogram i teknologi og realfag med spesialisering i IKT. Dersom du har fullført masterprogrammet med gode resultater kan du søke på stipendiatstillinger innenfor doktorgradsprogrammet.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 807

Antall plasser

10

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail