Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

Industriell økonomi og teknologiledelse (IndØk) ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og business. Studiet er operativt orientert og fokuserer på viktige utviklingstrekk i næringslivet. Kombinasjonen av kunnskap om både teknologi, økonomi og ledelse gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, med kompetanse til å analysere, utvikle og lede store prosjekter, innovasjonsprosesser og teknologiorienterte forretningsområder. 

Studiet og IndØk-studentenes linjeforening sørger for møtepunkter og tett kontakt mellom studenter og bedrifter. Tilnærmet alle masteroppgaver utføres i samarbeid med næringslivet.

Masterprogrammet er internasjonalt akkreditert av AACSB – The Association to Advance Collegiate Schools of Business.

Hva lærer du?

Du lærer om styring og ledelse av eksterne og interne store prosjekter, som kjennetegnes av komplekse og sammensatte verdikjeder med mange grensesnitt, hyppige endringer og store gjensidige avhengigheter. Du vil få fordypning innenfor prosjektledelse og planlegging, bedriftsøkonomi og strategisk økonomistyring, verdikjeder og leverandørmarkeder, innovasjonsprosesser og risikostyring. Du gis trening i å jobbe metodisk og analytisk med fagområdene, og vil utføre mange oppgaver i prosjektarbeid sammen med bedrifter.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg relevant kunnskap for varierte stillinger i næringslivet, både operativt og på ledernivå. Kombinasjonen av bachelorgrad innenfor ingeniørfag og mastergrad i økonomi og ledelse gjør våre indøk-studenter ettertraktet i blant annet konsulentselskaper, prosjektindustri og teknologiselskaper. Mange får tilbud om jobb før de er ferdig med studiet.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskravet er fullført og bestått treårig bachelorstudium i ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan.

Videre stilles følgende krav som delvis går ut over minimumskravene i rammeplanen:

  • Minst 25 studiepoeng i relevant matematikk
  • Minst 5 studiepoeng i statistikk
  • Minst 7,5 studiepoeng i fysikk

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Handelshøyskolen ved UiA er internasjonalt akkreditert av AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business). Akkrediteringen åpner dørene for samarbeid med gode institusjoner verden over. Handelshøyskolen ved UiA har samarbeidsavtale med mange universiteter og høyskoler i utlandet. Dette gir deg mulighet til å dra på utveksling til gode institusjoner andre steder i verden. 

I det toårige masterprogrammet i industriell økonomi og teknologiledelse kan studentene søke om å dra på utveksling i nest siste semester. Handelshøyskolen ved UiA oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden, for å få en ytterligere fordypning og faglig bredde. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi studentene et sosialt utbytte og en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer. For mange gir også utvekslingsoppholdet en mulighet for internasjonal nettverksbygging.  

Les mer om utvekslingsmuligheter og internasjonalisering ved handelshøyskolen.

Alt du trenger å vite om utveksling

Praksis

Handelshøyskolen ved UiA tilbyr en unik mulighet for praksis/internship i masterprogrammet i industriell økonomi og teknologiledelse. I nest siste semester kan du søke om praksisplass/internship i en lokal virksomhet i Agder eller i en nordisk virksomhet i en fremvoksende økonomi i Asia eller Afrika. Praksis lokalt tas i kombinasjon med to valgemner ved Handelshøyskolen ved UiA. Aktuelle virksomheter kan være Veidekke, Repstad Anlegg, 3B Fibreglass, MH Wirth, Sparebanken Sør, NHO Agder eller Gard. Studenter som blir tildelt internship i Tanzania, Indonesia, India eller Kina kombinerer dette med utveksling ved samarbeidsuniversitetet i det aktuelle landet studenten reiser til. Eksempler på virksomheter i disse landene er Yara, Equinor, den norske ambassaden, Innovasjon Norge, Jotun, Det Norske Veritas, Noratel, Elkem, IKEA, Aker Solutions og Kongsberg Maritime.

Videre studier

Masterstudiet gir grunnlag for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9850

Studiepoeng

120

Antall plasser

35

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for teknologi og realfag

Se hele studieplanen

Spør studentene

Indøk Sør logo

Indøk Sør er studentforeningen for Indøk-studentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker