0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Grimstad

Industriell økonomi og teknologiledelse (IndØk) ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og business. Studiet er operativt orientert og vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. IndØk-studiet gir kompetanse rettet mot ledelse av teknologiske områder og analyseorienterte stillinger.

IndØk-studentenes linjeforening sørger for møtepunkter og tett kontakt mellom studenter og bedrifter. Tilnærmet alle masteroppgaver utføres i samarbeid med næringslivet.

Hva lærer du?

Du vil få fordypning innen bedriftsøkonomi og strategisk økonomistyring - ledelse av verdikjeder, logistikk og innkjøp/anskaffelse og innovasjonsprosesser – prosjektledelse – og teknisk risikostyring og kvalitetsledelse. Du vil lære om moderne konsepter som Lean produksjon og Lean construction. Den menneskelige og sosiale siden vektlegges i utdanningen. Du gis videre trening i å arbeide metodisk og vitenskapelig med fagområdene.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg svært relevant kunnskap for stillinger i næringslivet. Du får supplert den teknologiske grunnforståelsen fra bachelorstudiet i ingeniørfag med gode kunnskaper innen emner som bedriftsøkonomisk analyse, verdikjedestyring, risikostyring og innovasjonsledelse. Vi ser at kandidater fra studiet særlig har gått til stillinger innenfor drift og planlegging i private virksomheter, spesielt industribedrifter. 

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bestått treårig ingeniørutdanning eller tilsvarende. For detaljerte krav om hva som må inngå i graden se utfyllende regler for opptak.  

Utveksling

Handelshøyskolen ved UiA har et internasjonalt fokus og vi har mange ulike nasjonaliteter representert blant våre studenter og ansatte. Mange benytter seg av muligheten til å dra på studentutveksling gjennom en av våre mange samarbeidsavtaler med universiteter og høyskoler i utlandet

I det toårige masterprogrammet i industriell økonom og teknologiledelse kan studentene søke om å dra på utveksling i nest siste semester. Handelshøyskolen oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden, for å få en ytterligere fordypning og faglig bredde. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi studentene et sosialt utbytte, en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer, og for mange gir utvekslingsoppholdet en mulighet for internasjonal nettverksbygging.  

Les mer om utvekslingsmuligheter og internasjonalisering ved handelshøyskolen.

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Videre studier

Masterstudiet gir grunnlag for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9850

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Min jobb: Business Technology Consultant for Deloitte

Indøk gir en flere retninger en kan gå mot, og en stiller derfor sterkt i et marked som i dag, hvor nøyaktig denne kombinasjonen av fag er svært etterspurt.

Odd Christopher Skarbø

Industriell Økonomi og Teknologiledelse

Min jobb: IT-koordinator i Kongsberg Maritime Engineering

Bachelorgraden i datateknologi gir meg kredibilitet i rollen som både teknisk utførende og rådgiver. Mastergraden gir meg bedre forståelse for hvordan organisasjonen fungerer, og jeg kan enklere tilpasse teknologiske løsninger til en ikke-teknologisk "kunde".

Simen Roverud

Industriell økonomi og teknologiledelse, master. Data(ingeniør), bachelor.

Det levende eksemplet

Jeg har fått mestringsfølelsen gjennom alt jeg har gjort på mine fem år på Universitetet i Agder. Jeg har lært utrolig mye, både i studiene og utenom studiene - og har også fått et ekstremt nettverk.

Rajeev Lehar

Industriell økonomi og teknologiledelse (IndØk)

Send studiet på mail