0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Grimstad

Industriell økonomi og teknologiledelse (IndØk) ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunnsvitenskap. Studiet fyller et stort behov i samfunnet og vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Studiet er operativt orientert. IndØk-studiet gir kompetanse rettet mot ledelse av teknologiske områder og til mer analyseorienterte stillinger.

IndØk-studentenes linjeforening sørger for møtepunkter og tett kontakt mellom studenter og bedrifter. Tilnærmet alle masteroppgaver utføres i samarbeid med næringslivet. 

Hva lærer du?

Du vil få fordypning innen bedriftsøkonomi og strategisk økonomistyring - ledelse av verdikjeder, logistikk og innkjøp/anskaffelse og innovasjonsprosesser – prosjektledelse – og teknisk risikostyring og kvalitetsledelse. Du vil lære om moderne konsepter som Lean produksjon og Lean construction. Den menneskelige og sosiale siden vektlegges i utdanningen. Du gis videre trening i å arbeide metodisk og vitenskapelig med fagområdene.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg svært relevant kunnskap for stillinger i næringslivet. Du får supplert den teknologiske grunnforståelsen fra bachelorstudiet i ingeniørfag med gode kunnskaper innen emner som bedriftsøkonomisk analyse, verdikjedestyring, risikostyring og innovasjonsledelse. Vi ser at kandidater fra studiet særlig har gått til stillinger innenfor drift og planlegging i private virksomheter, spesielt industribedrifter. 

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bestått treårig ingeniørutdanning eller tilsvarende. For detaljerte krav om hva som må inngå i graden se utfyllende regler for opptak.  

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre studier

Masterstudiet gir grunnlag for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9850

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Min jobb: Business Technology Consultant for Deloitte

Indøk gir en flere retninger en kan gå mot, og en stiller derfor sterkt i et marked som i dag, hvor nøyaktig denne kombinasjonen av fag er svært etterspurt.

Odd Christopher Skarbø

Industriell Økonomi og Teknologiledelse

Min jobb: IT-koordinator i Kongsberg Maritime Engineering

Bachelorgraden i datateknologi gir meg kredibilitet i rollen som både teknisk utførende og rådgiver. Mastergraden gir meg bedre forståelse for hvordan organisasjonen fungerer, og jeg kan enklere tilpasse teknologiske løsninger til en ikke-teknologisk "kunde".

Simen Roverud

Industriell økonomi og teknologiledelse, master. Data(ingeniør), bachelor.

Det levende eksemplet

Jeg har fått mestringsfølelsen gjennom alt jeg har gjort på mine fem år på Universitetet i Agder. Jeg har lært utrolig mye, både i studiene og utenom studiene - og har også fått et ekstremt nettverk.

Rajeev Lehar

Industriell økonomi og teknologiledelse (IndØk)

Send studiet på mail