Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

Industriell økonomi- og teknologiledelse (IndØk) kombinerer teknologiske ingeniørfag på bachelornivå, med økonomi- og ledelsesfag på masternivå. Kombinasjonen av kunnskap om både teknologi, økonomi og ledelse gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, med kompetanse til å analysere, utvikle og lede store prosjekter, innovasjonsprosesser og teknologiorienterte forretningsområder.

IndØk-studentenes linjeforening sørger for møtepunkter og tett kontakt mellom studenter og bedrifter. Tilnærmet alle masteroppgaver utføres i samarbeid med næringslivet. 

Det femårige mastergradsstudiet i industriell økonomi (IndØk) er satt sammen av en treårig bachelorutdanning i ingeniørfag og et toårig påbyggingsstudium. De tre første årene velger du ett av våre treårige ingeniørstudier:

Som student i Grimstad får du spennende og arbeidslivsrelevante teknologistudier. De fleste studentene på fakultetet skriver sine bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med eksterne bedrifter og virksomheter. Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av mastergraden din.

Hva lærer du?

Du vil få fordypning innenfor bedriftsøkonomi og strategisk økonomistyring, ledelse av verdikjeder, logistikk og innkjøp/anskaffelse, prosjektledelse i innovasjonsprosesser, teknisk risikostyring og kvalitetsledelse. Du vil lære om moderne konsepter som Lean produksjon og Lean construction. Den menneskelige og sosiale siden vektlegges i utdanningen. Du gis videre trening i å arbeide metodisk og vitenskapelig med fagområdene.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg svært relevant kunnskap for stillinger i næringslivet. Du får supplert den teknologiske grunnforståelsen fra bachelorstudiet i ingeniørfag med gode kunnskaper innenfor emner som bedriftsøkonomisk analyse, verdikjedestyring, risikostyring og innovasjonsledelse. Vi ser at kandidater fra studiet særlig har gått til stillinger innenfor drift og planlegging i private virksomheter, spesielt industribedrifter. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav er en av følgende:

  1. Generell studiekompetanse med R1+R2 (3MX) og Fysikk 1 (2FY)
  2. Ettårig forkurs for ingeniørutdanning
  3. Generell studiekompetanse og halvårig realfagskurs
  4. Toårig teknisk fagskole med R1+R2 (3MX) og Fysikk 1 (2FY)

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

46,3

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Masterstudiet gir grunnlag for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 767

Studiepoeng

300

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for teknologi og realfag

Se hele studieplanen

Spør studentene

Indøk Sør logo

Indøk Sør er studentforeningen for Indøk-studentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like