0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Studiepoeng
300
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Grimstad

Industriell økonomi- og teknologiledelse (IndØk) kombinerer teknologiske ingeniørfag på bachelornivå, med økonomi- og ledelsesfag på masternivå. Kombinasjonen av kunnskap om både teknologi, økonomi og ledelse gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, med kompetanse til å analysere, utvikle og lede store prosjekter, innovasjonsprosesser og teknologiorienterte forretningsområder.

IndØk-studentenes linjeforening sørger for møtepunkter og tett kontakt mellom studenter og bedrifter. Tilnærmet alle masteroppgaver utføres i samarbeid med næringslivet. 

Det femårige mastergradsstudiet i industriell økonomi (IndØk) er satt sammen av en treårig bachelorutdanning i ingeniørfag og et toårig påbyggingsstudium. De tre første årene velger du ett av våre treårige ingeniørstudier:

Hva lærer du?

Du vil få fordypning innenfor bedriftsøkonomi og strategisk økonomistyring, ledelse av verdikjeder, logistikk og innkjøp/anskaffelse, prosjektledelse i innovasjonsprosesser, teknisk risikostyring og kvalitetsledelse. Du vil lære om moderne konsepter som Lean produksjon og Lean construction. Den menneskelige og sosiale siden vektlegges i utdanningen. Du gis videre trening i å arbeide metodisk og vitenskapelig med fagområdene.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg svært relevant kunnskap for stillinger i næringslivet. Du får supplert den teknologiske grunnforståelsen fra bachelorstudiet i ingeniørfag med gode kunnskaper innenfor emner som bedriftsøkonomisk analyse, verdikjedestyring, risikostyring og innovasjonsledelse. Vi ser at kandidater fra studiet særlig har gått til stillinger innenfor drift og planlegging i private virksomheter, spesielt industribedrifter. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Opptakskrav er en av følgende:
1) Generell studiekompetanse med R1+R2 (3MX) og Fysikk 1 (2FY)
2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning
3) Generell studiekompetanse og Realfagskurset på nett (halvårig forkurs)
4) Toårig teknisk fagskole med R1+R2 (3MX) og Fysikk 1 (2FY)

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

48,7

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

44,3

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Masterstudiet gir grunnlag for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 767

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like