0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Studiepoeng
300
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Grimstad

Industriell økonomi- og teknologiledelse (IndØk) kombinerer teknologiske ingeniørfag på bachelornivå, med økonomi- og ledelsesfag på masternivå. Kombinasjonen av kunnskap om både teknologi, økonomi og ledelse gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, med kompetanse til å analysere, utvikle og lede store prosjekter, innovasjonsprosesser og teknologiorienterte forretningsområder.

IndØk-studentenes linjeforening sørger for møtepunkter og tett kontakt mellom studenter og bedrifter. Tilnærmet alle masteroppgaver utføres i samarbeid med næringslivet. 

Det femårige mastergradsstudiet i industriell økonomi (IndØk) er satt sammen av en treårig bachelorutdanning i ingeniørfag og et toårig påbyggingsstudium. De tre første årene velger studentene ett av våre treårige ingeniørstudier:

  • Byggdesign
  • Data
  • Elektronikk
  • Fornybar energi
  • Mekatronikk

Hva lærer du?

Du vil få fordypning innenfor bedriftsøkonomi og strategisk økonomistyring, ledelse av verdikjeder, logistikk og innkjøp/anskaffelse, prosjektledelse i innovasjonsprosesser, teknisk risikostyring og kvalitetsledelse. Du vil lære om moderne konsepter som Lean produksjon og Lean construction. Den menneskelige og sosiale siden vektlegges i utdanningen. Du gis videre trening i å arbeide metodisk og vitenskapelig med fagområdene.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg svært relevant kunnskap for stillinger i næringslivet. Du får supplert den teknologiske grunnforståelsen fra bachelorstudiet i ingeniørfag med gode kunnskaper innenfor emner som bedriftsøkonomisk analyse, verdikjedestyring, risikostyring og innovasjonsledelse. Vi ser at kandidater fra studiet særlig har gått til stillinger innenfor drift og planlegging i private virksomheter, spesielt industribedrifter. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Opptakskrav er en av følgende:
1) Generell studiekompetanse med R1+R2 (3MX) og Fysikk 1 (2FY)
2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning
3) Generell studiekompetanse og Realfagskurset på nett (halvårig forkurs)
4) Toårig teknisk fagskole med R1+R2 (3MX) og Fysikk 1 (2FY)

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

52,0

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

46,0

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Masterstudiet gir grunnlag for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 767

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like