Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Dette studieprogrammet bør du velge om du er interessert i idrettsfaget og ønsker å fordype deg i det. Du får anledning til å bygge videre på den kompetansen du har fra før innenfor idrett og du vil få mulighet til å fordype deg i prestasjonsutvikling i idrett, som er hovedfokus i studieprogrammet. Prestasjonsutvikling i denne sammenhengen er knyttet til fysiologiske, pedagogiske, psykologiske og sosiale aspekter som utgangspunkt for idrettslig aktivitet og idrettslig ferdighet. UiA har et godt samarbeid med Olympiatoppen Sør og flere klubber/idrettslag i regionen samt forskningssamarbeid med spennende nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Som masterstudent vil du også ha tilgang til vår flotte og rikt utstyrte testlab.

Hva lærer du?

  • I løpet av programmet vil du utvikle din forståelse av hvordan fysiologiske, sosiale og psykologiske forhold kan påvirke prestasjonsutvikling.
  • Du vil lære om vitenskapsteoretiske og metodiske problemer knyttet til idrettsforskning. Du vil få inngående kunnskap om vitenskapelig arbeid innenfor idrettsvitenskap.
  • Du vil utvikle din kompetanse til formidling og kommunikasjon på fagområdet til ulike målgrupper som fagpersoner, ungdom og allmennheten.
  • Du vil få kompetanse i prosjektarbeid og vitenskapelig metode. Slik kompetanse er relevant ved gjennomføring av arbeidsoppgaver på mange felt.

Jobbmuligheter

Masterprogrammet i idrettsvitenskap kvalifiserer deg for flere ulike typer jobber. Mange av våre kandidater arbeider etter utdanningen som trenere på ulikt nivå, både innen bredde- og toppidretten. Mastergraden gir deg også mulighet for arbeid i offentlig forvaltning og andre roller innen idrettsorganisasjoner (sportslig leder, trener-/spillerutvikler, daglig leder). Flere av våre kandidater blir også tilsatt i undervisningsstillinger i skoleverket. Mange arbeider ved idrettslinjer i videregående skole. Undervisningsstillinger forutsetter praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Flere av våre kandidater arbeider også med forskning og undervisning ved ulike universiteter og høgskoler.

Oppbygning

En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad i idrett eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

  1. Enten
    Fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen idrettsfag, derav 20 studiepoeng på nivå 2.
  2. eller
    Integrert studium av minst 2 års varighet innen idrettsfag.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre, beregnet av enten a) fordypningsenhet eller b) integrert studium innen idrettsfag.

Rangering skjer på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter for enten a) fordypningsenhet eller b) integrert studium.

Søkere med annen relevant fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng kan tas opp dersom de har idrettsfaglige emner på minst 60 studiepoeng på grunnstudienivå*
* Gjelder til og med opptaket til studieåret 2023-24

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder. 

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fullført studium gir mastergrad og grunnlag for å søke opptak til doktorgradsstudier.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9741

Studiepoeng

120

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo for linjeforenignen Trisalus

Trisalus er linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA. Følg dem for innblikk i studenttilværelsen.

Følg også idrettsstudentene på Instagram:

@uia_idrettsstudent

Sjekk også ut #uiafriluftsliv og #uiaidrett på instagram

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like