0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Årsstudiet i idrett gir deg en grunnleggende idrettsfaglig utdanning. Du får anledning til å prøve ut mange idrettsgrener i løpet av studiet, f.eks. ski, fotball, svømming og friidrett. Årsstudiet tilsvarer første år av bachelorprogrammet i idrett.

Hva lærer du?

Du studerer blant annet bevegelseslære, helselære, idrettsbiologi, idretts- og aktivitetslære, idrettspedagogikk og treningslære. Undervisningen er en kombinasjon av teori og praksis.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for undervisning i kroppsøving i grunnskole (5.–10. klasse) og videregående skole når det suppleres med andre fag og praktisk-pedagogisk utdanning. Studiet er også nyttig bakgrunn for arbeid med frivillig idrett og i kommersielle treningssentre.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Andre opplysninger: Du må være i god fysisk form, og all praktisk idrettsundervisning er obligatorisk. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer.

Andre krav i løpet av studiet

Ved opptak må du legge fram politiattest.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

49,6

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

46,1

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier

Årsstudiet tilsvarer det første året i bachelorprogrammet i idrett, og du kan søke overgang til andre studieår i dette programmet. Årsstudiet kan også inngå i andre bachelorprogram.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 649

Antall plasser

15

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo for linjeforenignen Trisalus

Trisalus er linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Video

Andre studier du kanskje vil like