Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Hvis du er interessert i idrett, fysisk aktivitet og treningslære, bør du velge dette studiet. I løpet av studiet vil du få en bred praktisk innføring i mange ulike idretter, som blant annet ballspill, alpint, friluftsliv, svømming, friidrett og andre tidsaktuelle bevegelsesformer, i tillegg til teori innenfor samfunnsfaglige og biologiske emner. Utvikling, læring og prestasjon i idrett i et trener- og veilederperspektiv vektlegges i bachelorutdanningen. Behovet for denne kompetansen øker i takt med endringer i levesett og treningsmønstre, samt at det er et økende kompetansebehov innenfor både organisert og uorganisert idrett.

Det er mulig å søke opptak direkte til 3. året dersom du har tilsvarende idrett årsstudium (60 sp) og et årsstudium i tillegg (60 sp) som vi kan godkjenne som del av vår bachelor. Se mer informasjon under «Opptakskrav og poeng» og «Søk opptak direkte til 3. år».

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du få kunnskap innenfor anatomi, bevegelseslære, idrettsfysiologi,  trening- og aktivitetslære, idrettspedagogikk, idrettspsykologi, motorisk læring og utvikling, samt prestasjonsutvikling i idrett. Du vil også utvikle ferdigheter innenfor en rekke ulike idretter og aktiviteter. I tillegg vil du få kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere treningsaktiviteter på ulike nivåer, og til å kunne veilede på individ- og gruppenivå.

I studiet inngår også et breddefag. Vi anbefaler årsstudiet i friluftsliv, men det er også mulig å velge andre årsstudier eller emnekombinasjoner. Det er begrenset plass på enkelte av breddefagene. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg muligheter for arbeid som trener, leder og veileder i organisert og uorganisert idrett, samt kursvirksomhet innenfor idrett. I tillegg gir det muligheter innenfor skole og skolefritidsordningen. For å kunne undervise i skolen kreves praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i tillegg. Det kan da være en fordel å velge et undervisningsfag som bredde i andre studieår. Det kreves mastergrad i idrettsvitenskap for å kunne få opptak til PPU.

Unntak fra masterkravet for opptak til PPU, siste søknadsmulighet er våren 2024:

Hvis bachelorgraden i idrett kun består av praktisk-estetiske fag, kan man kvalifisere til opptak på PPU uten mastergrad. En bachelor i idrett med årsstudium i friluftsliv som breddeenhet er et eksempel på dette. Derimot vil en bachelor i idrett med engelsk som breddeenhet ikke kvalifisere, siden engelsk ikke er et praktisk-estetisk fag.

Oppbygning

I studiet inngår også et breddefag. Vi anbefaler årsstudiet i friluftsliv, men det er også mulig å velge andre årsstudier eller emnekombinasjoner etter nærmere avtale. Det er begrenset plass på enkelte av breddefagene. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Ved søknad til 1. år (hele bachelorprogrammet)

Generell studiekompetanse.

Andre opplysninger

Du må være i relativt god fysisk form, og praktisk idrettsundervisning er obligatorisk. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer.

Andre krav i løpet av studiet

Ved opptak må du legge fram politiattest

Ved direkte søknad til 3. år i idrett bachelorprogram

Bestått Idrett årsstudium (60 sp) og bestått årsstudium e.l. som kan godkjennes som breddeenhet (2. år)

For betinget tilbud (som gis ca. 1. april) kan søker ikke mangle mer enn 30 sp i nåværende studieprogram.

Se avsnitt "Oppbygning" om hvilke breddeenheter i 2. år som godkjennes. Flere årsstudier kan også søkes godkjent. Alle undervisningsfag i skolen godkjennes som bredde.

NB. Poenggrensene under gjelder opptak til 1. år av bachelorprogrammet.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

42,7

Søk direkte opptak til 3. år

Søk opptak direkte til 3. studieår dersom du innfrir opptakskravene over.

Velg "innpassingsopptak".

Søkeperioden er fra 1. februar til 15. juni. 

Utveksling

Som student på bachelorprogrammet i idrett kan du reise på utveksling i breddeenheten i 2. studieår i ett eller to semestre. Du kan velge å fordype deg i ulike emner relatert til idrett, eller emner som er knyttet til breddeenheten. Så lenge du har sørget for en forhåndsgodkjenning fra studieprogrammet ditt vil studiene i utlandet inngå i graden din fra UiA.

Bachelorprogrammet i idrett har en rekke kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med samarbeidsinstitusjoner i Europa, New Zealand og Australia.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Se "Jobbmuligheter".

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 440

Studiepoeng

180

Antall plasser

35

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo for linjeforenignen Trisalus

Trisalus er linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA. Følg dem for innblikk i studenttilværelsen.

Følg også idrettsstudentene på Instagram:

@uia_idrettsstudent

Sjekk også ut #uiafriluftsliv og #uiaidrett på instagram

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Video

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like