0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Hvis du er interessert i idrett, fysisk aktivitet og treningslære, bør du velge dette studiet. I løpet av studiet vil du få en bred praktisk innføring i mange ulike idretter, som blant annet ballspill, alpint, friluftsliv, svømming, friidrett og andre tidsaktuelle bevegelsesformer, i tillegg til teori innenfor samfunnsfaglige og biologiske emner. Utvikling, læring og prestasjon i idrett i et trener- og veilederperspektiv vektlegges i bachelorutdanningen. Behovet for denne kompetansen øker i takt med endringer i levesett og treningsmønstre, samt at det er et økende kompetansebehov innenfor både organisert og uorganisert idrett.

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du få kunnskap innenfor anatomi, bevegelseslære, idrettsfysiologi,  trening- og aktivitetslære, idrettspedagogikk, idrettspsykologi, motorisk læring og utvikling, samt prestasjonsutvikling i idrett. Du vil også utvikle ferdigheter innenfor en rekke ulike idretter og aktiviteter. I tillegg vil du få kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere treningsaktiviteter på ulike nivåer, og til å kunne veilede på individ- og gruppenivå.

I studiet inngår også et breddefag. Vi anbefaler årsstudiet i friluftsliv, men det er også mulig å velge andre årsstudier eller emnekombinasjoner etter nærmere avtale. Det er begrenset plass på enkelte av breddefagene. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg muligheter for arbeid som trener, leder og veileder i organisert og uorganisert idrett, samt kursvirksomhet innenfor idrett. I tillegg gir det muligheter innenfor skole og skolefritidsordningen, men da under forutsetning av PPU i tillegg til bachelorgrad i idrett. 

OBS: Opptakskravene for PPU er under revidering og vi tar forbehold om dette.

Oppbygning

I studiet inngår også et breddefag. Vi anbefaler årsstudiet i friluftsliv, men det er også mulig å velge andre årsstudier eller emnekombinasjoner etter nærmere avtale. Det er begrenset plass på enkelte av breddefagene. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Andre opplysninger

Du må være i relativt god fysisk form, og praktisk idrettsundervisning er obligatorisk. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer.

Andre krav i løpet av studiet

Ved opptak må du legge fram politiattest

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

47,1

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

44,3

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Som student på bachelorprogrammet i idrett kan du reise på utveksling i breddeenheten i 2. studieår i ett eller to semestre. Du kan velge å fordype deg i ulike emner relatert til idrett, eller emner som er knyttet til breddeenheten. Så lenge du har sørget for en forhåndsgodkjenning fra studieprogrammet ditt vil studiene i utlandet inngå i graden din fra UiA.

Bachelorprogrammet i idrett har en rekke kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med samarbeidsinstitusjoner i Europa, New Zealand og Australia.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 440

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo for linjeforenignen Trisalus

Trisalus er linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Video

Andre studier du kanskje vil like