Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Har du lyst til å trenge til bunns i en historisk begivenhet eller prosess? Sikter du mot en jobb der du skal bidra til forståelse av samfunnsmessige sammenhenger? På masterstudiet i historie lærer du det historiefaglige ”håndverket” og får innsikt i fagets tenkemåter og teori.

Masterstudiet i historie gir deg innsikt i hvordan historikere arbeider med å etablere ny kunnskap om fortidige samfunn. Undervisningen er seminarbasert og legger vekt på diskusjon og andre studentaktive læringsformer. Derfor gir studiet deg trening i å argumentere faglig, og du blir utfordret til å reflektere over hvordan historisk kunnskap er blitt brukt – og fortsatt brukes – for å forme identiteter, bygge nasjoner eller nå politiske mål. Under veiledning får du prøve deg som historiker med ditt eget forskningsprosjekt. 

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven får du erfaring med å gjennomføre et historisk forskningsprosjekt under veiledning av erfarne forskere. Studiet gir innsikt i sentrale metoder og arbeidsmåter i faget og kunnskap om historiefaglig teori og forskningslitteratur.

Jobbmuligheter

Sammen med andre undervisningsfag og praktisk-pedagogisk utdanning kan studiet kvalifisere for tilsetting i skolen. Mange historikere jobber også innenfor offentlig administrasjon og forvaltning, innen media og kommunikasjon, og på museer, i arkiver og forlag. 

Les mer om karriereveier for humanister.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå en fordypningsenhet i historie, idéhistorie eller kunsthistorie på minst 80 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten må være nivå 2. Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Kravet beregnes på grunnlag av hele bachelorgraden.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Mastergraden kan kvalifisere deg til forskning som doktorgradsstipendiat.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9735

Studiepoeng

120

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

Clio er studentforeningen for historiestudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like