0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Har du lyst til å trenge til bunns i en historisk begivenhet eller prosess? Sikter du mot en jobb der du skal bidra til forståelse av samfunnsmessige sammenhenger? På masterstudiet i historie lærer du det historiefaglige ”håndverket” og får innsikt i fagets tenkemåter og teori.

Masterstudiet i historie gir deg innsikt i hvordan historikere arbeider med å etablere ny kunnskap om fortidige samfunn. Undervisningen er seminarbasert og legger vekt på diskusjon og andre studentaktive læringsformer. Derfor gir studiet deg trening i å argumentere faglig, og du blir utfordret til å reflektere over hvordan historisk kunnskap er blitt brukt – og fortsatt brukes – for å forme identiteter, bygge nasjoner eller nå politiske mål. Under veiledning får du prøve deg som historiker med ditt eget forskningsprosjekt.  

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven får du erfaring med å gjennomføre et historisk forskningsprosjekt under veiledning av erfarne forskere. Studiet gir innsikt i sentrale metoder og arbeidsmåter i faget og kunnskap om historiefaglig teori og forskningslitteratur.

Jobbmuligheter

Sammen med andre undervisningsfag og praktisk-pedagogisk utdanning kan studiet kvalifisere for tilsetting i skolen. Mange historikere jobber også innenfor offentlig administrasjon og forvaltning, innen media og kommunikasjon, og på museer, i arkiver og forlag. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Mastergraden kan kvalifisere deg til forskning som doktorgradsstipendiat.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9735

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

Clio er studentforeningen for historiestudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Andre studier du kanskje vil like