Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i samfunnet rundt deg? Ønsker du å utvide din forståelse av norske, europeiske og globale forhold og hvordan de har utviklet seg over tid? Årsstudiet i historie gir deg oversikt over historiske endringsprosesser og hvordan de kan forklares.

Historie er ikke et fag som setter deg i stand til å bygge tunneler, styre satellitter eller kurere sykdom, men historisk kunnskap kan gjøre deg litt klokere.

Årsstudiet kan være din inngang til bachelor- eller masterstudier i historie, eller det kan inngå i andre samfunnsvitenskapelige eller humanistiske studier. 

Hva lærer du?

Studiet skal gi deg grunnleggende oversikt både over verdenshistorien og norgeshistorien fram til vår egen tid. Videre skal det gi innsikt i og forståelse for økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt. Norsk og europeisk historie står sentralt i studiet, men det legges også vekt på å få fram utviklingstrekk og drivkrefter i andre, ikke-europeiske land. 

I tillegg til å gi deg kunnskaper, hjelper historiestudiet deg til å utvikle analytiske evner og kompetanse innen skriftlig formidling.

Jobbmuligheter

Studiet i historie er nyttig bakgrunn i undervisning og samfunnsanalyse.I kombinasjon med andre fag kan det gi arbeid både i offentlige og private virksomheter. Det er en aktuell grunnutdanning for studenter som ønsker å bli lærere, forskere, journalister eller ønsker arbeid i forlag, i kultursektoren eller i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Med tanke på undervisning vil det være viktig å ta et sentralt skolefag i tillegg.

Oppbygning

Vær oppmerksom på at undervisningen gis blokkvis i andre semester.

For studenter som ønsker å gå videre på historie etter årsstudiet: Emnet, HI-136 Historisk tenkning og historie som vitenskap, i andre semester er et valgemne på årsstudiet, men er et obligatorisk emne i historie bachelorgrad.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Videre studier

Årsstudiet kan inngå i bachelorprogrammet i historie, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. I tillegg kan det inngå i flere andre bachelorprogrammer ved UiA eller kombineres med andre studier.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med mastergrad og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 179

Studiepoeng

60

Antall plasser

80

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

Clio er studentforeningen for historiestudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like

Ved UiA møter studentene våre en stor variasjon av arbeidsformer; alt fra storforelesninger til kollokviegrupper og nettvideoer. I faget globalhistorie lager førstelektor Andreas Aase små videoforelesninger som studentene kan se når det passer dem.

Se en smakebit her – "hvorfor har vi penger?":