Helse- og sosialinformatikk - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
90
Omfang
Deltid
Start
Høst 2017
Studiested
Grimstad

Programmet gir deg god forståelse for vekselvirkningen mellom informasjonssystemer og organisasjon, spesielt rettet mot virksomheter innenfor helsesektoren. Du lærer om tema som teknologiforståelse, systemutvikling, prosjektstyring og evaluering, IKT, ledelse og organisasjon.

Masterstudiet er erfaringsbasert, og har nettbasert undervisning med enkelte samlinger i Grimstad.

Hva lærer du?

Programmet vil gi deg grunnlag for å behandle og analysere informasjon i helse- og sosialsektoren. Du lærer også å vurdere muligheter og begrensninger ved bruk av informasjons- og kommunikasjons teknologi (IKT) i sektoren. En sentral målsetting er at studentene skal lære å gå aktivt inn ved utvikling, planlegging, implementering og evaluering av informasjonssystemer. 

Jobbmuligheter

Fullført studium gir mastergrad. Studiet kvalifiserer deg for stillinger på ulike nivå i helseforetak, kommuner, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Utdanningen gjør deg også kvalifisert for arbeidsoppgaver innenfor prosjektledelse/ledelse, undervisning, fagutvikling, forsknings- og utredningsarbeid.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Relevant utdanning fra høgskole eller universitet av minst tre års omfang, samt minimum to års relevant praksis etter fullført utdanning. Aktuelle søkergrupper er for eksempel sykepleiere, radiografer, leger, vernepleiere, barnevernspedagoger, bioingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionomer og tannleger. Se utfyllende regler.

Kvalifiserende UiA-studier (beta)

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9841

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail