0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Studiepoeng
300
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Ønsker du en spennende og utfordrende arbeidshverdag der du får muligheten til å bidra positivt til barns læring og opplevelser av mestring? Er du opptatt av kunnskapsformidling? Da kan en grunnskolelærerutdanning være noe for deg.

Som grunnskolelærer blir det din jobb å gi kunnskap videre til elevene, og motivere til læring uansett hvilket utgangspunkt de har. Du blir en viktig person i mange barns og unges liv og får muligheten til å utgjøre en forskjell for de elevene du møter. Du må engasjere deg i elevenes skolehverdag, og følge med på elevenes utvikling, både faglig og sosialt. Lærerrollen krever også godt samarbeid med både kolleger og foreldre.

Grunnskolelærerutdanningene på UiA har et bredt fagtilbud. Fagvalgene gjøres underveis i studiet når du har bedre grunnlag for å vurdere hvilke fag du ønsker å undervise i. Alle studenter på grunnskolelærerutdanningene vil få 60 studiepoeng i det obligatoriske faget pedagogikk og elevkunnskap. For deg som velger grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, er også 30 studiepoeng norsk og matematikk obligatorisk.

Du vil få verdifull praksis fra første semester av studiet. Praksis gir deg en god mulighet til å lære og gjøre spennende erfaringer sammen med elever og du får se lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden under veiledning av erfarne praksislærere. Vi har praksisskoler både i Aust- og Vest-Agder med egne praksislærere utdannet i veiledningspedagogikk.

UiA har spennende utvekslingsmuligheter flere steder i verden og legger til rette for at lærerstudenter kan ha et semester i utlandet.

Ved Universitetet i Agder vil du møte et læringsmiljø preget av dyktige faglærere og engasjerte medstudenter. Studiet har krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen og 100 % tilstedeværelse i praksis.

Hva lærer du?

Du vil blant annet lære om og få trening i å være leder i klasserommet, vurdere elevenes faglige nivå, samt planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i gjeldende læreplaner.

Velger du å spesialisere deg på 1.-7. trinn, vil mye av fokuset være rettet mot begynneropplæring. Du vil lære hvordan du på best mulig måte kan tilpasse fagene til den enkelte elevs nivå.

Jobbmuligheter

Etter endt grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 kan du jobbe som lærer i grunnskolen med fokus på de yngste elevene.

Du er også kvalifisert til å jobbe i voksenopplæringen.

Oppbygging

Viktig for å forstå studiemodellen:

 • Faget du velger i 1. semester skal du også ha i 4. semester. Du kan for eksempel ikke velge engelsk i 1. semester og KRLE i 4. semester.
 • Du kan kun velge mellom fagene som står i punktlisten for det enkelte semesteret, og du velger kun et av disse fagene. Du kan for eksempel ikke velge naturfag i 5. semester og heller ikke både kroppsøving og samfunnsfag i 6. semester.
 • Praksis er obligatorisk for alle, uavhengig av fagvalg, dersom annet ikke er presisert.

Studieplan for studenter med opptak høsten 2019:

1. sem

Valgemner for 1. og 4. semester, 15 sp:

 • Engelsk 1
 • KRLE 1
 • Kroppsøving 1
 • Naturfag 1

Pedagogikk og elevkunnskap 1, 15 sp

Praksis 5 dager + 15 dager

2. sem

Matematikk, 15 sp

Norsk, 15 sp

Praksis 20 dager

3. sem

Matematikk, 15 sp

Norsk, 15 sp

Praksis 15 dager

4. sem

Valgemner for 1. og 4. semester, 15 sp:

 • Engelsk 1
 • KRLE 1
 • Kroppsøving 1
 • Naturfag 1

Pedagogikk og elevkunnskap 1, 15 sp

Praksis 15 dager

5. sem

Valgemner for 5. semester, 30 sp:

 • Kunst og håndverk 1
 • Mat og helse 1
 • Matematikk 2
 • Norsk 2

FOU-oppgave

Praksis 15 dager

6. sem

Valgemner for 6. semester, 30 sp:

 • Engelsk 2
 • KRLE 2
 • Kroppsøving 2
 • Mat og helse 2
 • Musikk 1
 • Naturfag 2
 • Samfunnsfag 1

Evt. skolerelevant fag eller internasjonalt semester

Praksis 10 dager (kun for valgemner undervisningsfag)

7. sem

Masterfag, 30 sp:

 • Begynneropplæring
 • Kroppsøving
 • Mat og helse
 • Matematikk
 • Norsk
 • Spesialpedagogikk

Evt. internasjonalt semester

8. sem

Masterfag, 15 sp:

 • Begynneropplæring
 • Kroppsøving
 • Mat og helse
 • Matematikk
 • Norsk
 • Spesialpedagogikk

Pedagogikk og elevkunnskap 2, 15 sp

Praksis 30 dager (kan evt. fordeles utover 7.-10. semester)

9. sem

Vitenskapsteori og metode, 15 sp:

 • Felles, 5 sp
 • Masterfagspesifikt, 10 sp
  • Begynneropplæring
  • Kroppsøving
  • Mat og helse
  • Matematikk
  • Norsk
  • Spesialpedagogikk

Pedagogikk og elevkunnskap 2, 15 sp

10. sem

Masteroppgave, 30 sp:

 • Begynneropplæring
 • Kroppsøving
 • Mat og helse
 • Matematikk
 • Norsk
 • Spesialpedagogikk

Viktig om tilbud av masterfag:

Kunst og håndverk 2, Mat og helse 2 og masterfordypning i de to fagene, alternerer med opptak annet hvert år. Kunst og håndverk 2 og masterfordypning i kunst og håndverk tilbys for studenter med opptak høsten 2018. Mat og helse 2 og masterfordypning i mat og helse, tilbys for studenter med opptak høsten 2019. Dette stiller krav til at studenter som begynner høsten 2018 og som ønsker å velge masterfordypning i kunst og håndverk, må følge ordinært studieløp for å unngå forsinkelser i studiet.

Det tas forbehold om feil og endringer i studieplanrammen.

Krav og føringer for fagvalg i utdanningen:

 • Studentene må ha et undervisningsfag à minimum 60 studiepoeng i løpet av semester 1-6
 • Studentene må ha to undervisningsfag à minimum 30 studiepoeng i løpet av semester 1-6
 • Studentene må ha minimum 60 studiepoeng i ønsket masterfag før de kan begynne på 7. semester
 • Det tas forbehold om at enkelte fag i den valgfrie delen ikke vil bli igangsatt hvis det er for få studenter og endringer kan forekomme. Enkelte fag har begrenset antall studieplasser og dersom det blir flere søkere enn plasser, kan det bli aktuelt med loddtrekning eller rangering i hht. § 19 i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.
 • Alle skal ha 30 studiepoeng i matematikk og 30 studiepoeng i norsk, og inngår som et av undervisningsfagene i semester 1-6
 • Alle skal ha 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap (PEL)
 • Alle skal ha minimum 115 dager veiledet og vurdert praksisopplæring i grunnskolen
 • Studiet har krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen og 100 % tilstedeværelse i praksis

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i fellesfaget i matematikk (224 timer, som oftest 1P + 2P) fra videregående opplæring. Kravet i matematikk oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matematikk). 

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 084

Antall plasser

105

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

– Et sikkert yrke

Erfaringen fra praksis er det viktigste jeg har. Jeg vet hva jeg går til, jeg går inn med senkede skuldre og føler meg trygg.

Håkon Kile

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

– Har alltid ønsket å jobbe med barn

Jeg har tro på variert og kreativ undervisning som samtidig bidrar til at en når målene i læreplanen.

Thor Ivar Fløistad

Grunnskolelærerutdanning 1-7

Send studiet på mail