Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å undervise i grunnskolen og ønsker faglig fordypning på masternivå, kan denne utdanningen være aktuell for deg.

Masterprogrammet kan tas som et toårig påbyggingsstudium for deg som allerede har studert en lærerutdanning innrettet mot undervisning i grunnskolens trinn 1-7. Hos oss har du mulighet til faglig fordypning i matematikk eller norsk med utdanningen rettet mot trinnene 1-7. Det tas forbehold om endringer i fagtilbudet.

Hva lærer du?

Masterstudiet gir deg den solide faglige kompetansen du trenger for å være lærer i grunnskolen. I de siste to årene av det femårige løpet/påbyggingsstudiet får du muligheten til å fordype deg i faget du har valgt, og en ytterligere fordypning i fagdidaktikk. Studiet er profesjonsrettet og forskningsbasert og gir grundig faglig og didaktisk kompetanse.

Jobbmuligheter

Etter endt grunnskolelærerutdanning kan du jobbe som lærer i grunnskolen. Hvilke trinn du kan jobbe på avhenger av hvilke trinnspesialisering du velger i studiet. Velger du GLU 1-7 kan du jobbe med elever i alderen 6-13 år, på 1.-7.-trinn.

Oppbygging

Det tas forbehold om feil og endringer i studieplanrammen. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

a) For deg med GLU-bakgrunn: fullført og bestått de tre første studieårene, herunder 60 studiepoeng i Pedagogikk og elevkunnskap og 60 studiepoeng i det faget du skal studere på masternivå, samt gjennomført 17 uker praksis.
b) Fullført allmennlærerutdanning: minst 60 studiepoeng i masterfaget.
c) Annen lærerbakgrunn: individuell vurdering. Minst 60 studiepoeng i masterfaget og minst 30 studiepoeng pedagogikk.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter for både masterfaget og Pedagogikk og elevkunnskap/Pedagogikk på C eller bedre.
Se utfyllende regler for opptak

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier (beta)

UiA har et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset deg som skal jobbe som lærer.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8474

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

– Et sikkert yrke

Erfaringen fra praksis er det viktigste jeg har. Jeg vet hva jeg går til, jeg går inn med senkede skuldre og føler meg trygg.

Håkon Kile

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

– Har alltid ønsket å jobbe med barn

Jeg har tro på variert og kreativ undervisning som samtidig bidrar til at en når målene i læreplanen.

Thor Ivar Fløistad

Grunnskolelærerutdanning 1-7

Send studiet på mail