Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Årsstudiet i globale utviklingsstudier blir undervist på engelsk med norske og internasjonale studenter. 

På utviklingsstudiet diskuterer og analyserer vi grunner til at noen land er rike og noen fattige, og hva det er som er med på å fremme eller hemme økonomisk vekst og sosial utvikling. Du vil lære om internasjonale institusjoner og bistandsaktørers rolle og funksjon i forhold til utvikling i fattige land, og om hvordan fordeling av ressurser og makt kan bidra til konflikt.

I vårsemesteret får du mulighet til å dra på et fire ukers feltkurs til et utviklingsland hvor du får besøke ulike organisasjoner og bedrifter og hvor du får oppleve å bo hjemme hos en lokal familie noen dager. På feltkurset vil du kunne se sammenhengen mellom teori og utviklingspraksis. Feltkurset har de siste årene vært i Uganda, Bolivia eller Sri Lanka.

Hva lærer du?

Du lærer om globale utviklingsspørsmål med fokus på fattigdom, økonomisk vekst, sosial, kulturell og politisk endring. Du får kunnskap om forbindelsene mellom makt, bistand og konflikt og hvilke forhold som skaper og vedlikeholder forskjeller i sosial og økonomisk utvikling.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

40,8

Videre studier

Du kan kombinere studiet med annen utdanning som for eksempel økonomiske og samfunnsvitenskapelige fag, media, historie, språk, helse og sykepleie. Studiet kan inngå som breddeenhet i ulike bachelorprogram ved UiA. Årsstudiet i utviklingsstudier er identisk med første året i bachelorgraden. Dersom du ønsker å fortsette studiet kan du søke deg videre på bachelorgraden i utviklingsstudier.

Studiet kan, eventuelt sammen med andre undervisningsfag, kvalifisere for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning i allmenne fag (PPU-A) ved UiA, og gi mulighet for tilsetting i skolen. Vær oppmerksom på kommende endringer i forhold til nytt opptaksreglement og organisering av PPU. Se mer informasjon her

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 247

Studiepoeng

60

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Ved UiA møter studentene våre en stor variasjon av arbeidsformer; alt fra storforelesninger til kollokviegrupper og nettvideoer. I faget globalhistorie lager førstelektor Andreas Aase små videoforelesninger som studentene kan se når det passer dem.

Se en smakebit her – "hvorfor har vi penger?":