Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst
Studiested
Kristiansand

Dette studieprogrammet er erstattet av Samfunnsplanlegging, sted og prosess.

Er du interessert i globale utviklingsspørsmål og miljøproblematikk, og betydningen av planlegging, forvaltning og ledelse i bærekraftige utviklingsprosesser? Vil du lære mer om hva som påvirker urbane og rurale steder både i vestlige land og i det globale sør? Er du opptatt av hvordan vi planlegger i forhold til stadig mer komplekse kulturelle og sosiale forskjeller i samfunnet? 

Masterprogrammet i Global utvikling og samfunnsplanlegging tilbyr også en spesialisering i Development Management

Hva lærer du?

I spesialiseringen i Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling vil utviklings- og planleggingsprosesser være gjennomgående tema. Du vil lære om temaer som globalisering, mobilitet, kulturmøter, kjønn, urbant design, ruralisering, livsverden og kommunikasjon. Og du vil bli i stand til å utvikle planleggingsstrategier fra et interdisiplinært perspektiv både i din egen og i andre kulturer. Undervisningsmetodikken vil bygge på en problembasert læringsplattform med omfattende bruk av case-basert undervisning og feltstudier.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for samfunnsplanlegging og utviklingsarbeid, ledelse og forvaltning av utviklings- og omstillingsprosjekter. Du vil kunne søke jobb i offentlige virksomhet, frivillige organisasjoner, men også næringslivsorganisasjoner er relevante arbeidssteder.

Oppbygning

Undervisningen vil foregå på norsk og engelsk. De engelskspråklige emnene vil være nettbaserte. Resten av undervisning vil foregå på campus.

Ønsker du å studere i utlandet eller planlegger du langvarig feltarbeid i din masteroppgave, for eksempel i et utviklingsland? Studieprogrammet er innrettet slik at det er mulig å oppholde seg hele eller deler av andre studieår i utlandet for den som ønsker det.

Studiespesialiseringen tilbyr et valgemne som gir mulighet for praksisopphold i en relevant virksomhet/organisasjon.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

a) Enten: fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige fag, hvorav minst 20 studiepoeng på påbyggingsnivå.
Eller: integrert studium av minst 2 års varighet innen samfunnsvitenskapelige fag.
Eksempler på relevante fagområder er utviklingsstudier, samfunnsplanlegging og/eller kulturstudier, geografi, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap, økonomi og administrasjon.

b) Andre opptakskrav:
Samfunnsvitenskapelig metode, minst 7,5 studiepoeng.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt av karakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Masterprogrammet kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier. 

Dette sier studentene

Fakta

Søkekode

8072

Studiepoeng

120

Antall plasser

15

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like