0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Nettstudier/samlinger

Er du interessert i globale utviklingsspørsmål og miljøproblematikk, og betydningen av planlegging, forvaltning og ledelse i bærekraftige utviklingsprosesser? Vil du lære mer om hva som påvirker urbane og rurale steder både i vestlige land og i det globale sør? Vil du forstå hvordan internasjonale maktforhold påvirker både Norge og resten av verden når land som Kina, India og Brasil får en sterkere rolle?  

Masterprogrammet i Global utvikling og samfunnsplanlegging tilbyr også en spesialisering i Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling.

Hva lærer du?

Masterprogrammet i Development Management er basert på tre områder som hører nøye sammen; utvikling, miljø og forvaltning. Med dette som bakgrunn ser vi på de viktigste utfordringene menneskeheten står overfor i dag; fattigdom og underutvikling, miljø- og klimaendringer, krig og konflikt, demografi og kjønn, og forholdet mellom staten og det sivile samfunnet. Med utgangspunkt i klimaendringene, fokuserer vi på viktigheten av å forvalte en miljøbasert, bærekraftig utvikling, hvor vi også ser på de kulturelle og etiske sidene.

Jobbmuligheter

De fleste studentene som er uteksaminert fra masterprogrammet har relevante jobber. Aktuelle steder de har fått jobb er; i frivillige organisasjoner (Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Redd Barna, Leger uten grenser, Transparency International, Strømmestiftelsen og liknende organisasjoner), arbeid med næringslivets samfunnsansvar (CSR) i bedrifter (Stormberg, EITI), i den offentlige forvaltningen, innen FN og FN-tilknyttede organisasjoner (UNEP/GRID-Arendal, UNFPA) eller innenfor forskning og utredning. 

Oppbygning

Undervisningen foregår på engelsk

Studiet er nettbasert med to samlinger. Første samling er i Kristiansand i  begynnelsen av studiet og varer i to uker. Andre samling er ved et av universitetene vi samarbeider med og har de siste årene vært på Sri Lanka. Denne samlingen varer i fire uker og foregår i slutten av andre semester, i mai/juni. I forbindelse med masteroppgaven gjør de fleste studentene et feltarbeid i et utviklingsland.

På masterprogrammet foregår læring gjennom individuelle studier og skriving av oppgaver. Du vil også jobbe mye i grupper med internasjonale studenter, diskutere aktuelle problemstillinger og samarbeide om gruppeoppgaver på nettet. Gruppene veiledes av fagansvarlige og egne kursveiledere. Samtidig som du studerer fag vil du trenes i tverrkulturell kommunikasjon og teamarbeid i virtuelle rom. Siden studiet er nettbasert gir det deg stor grad av fleksibilitet. 

Se hele studieplanen

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Masterprogrammet kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8070

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like