0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Nettstudier /samlinger

Er du interessert i globale utviklingsspørsmål og miljøproblematikk, og betydningen av planlegging, forvaltning og ledelse i bærekraftige utviklingsprosesser? Vil du lære mer om hva som påvirker urbane og rurale steder både i vestlige land og i det globale sør? Vil du forstå hvordan internasjonale maktforhold påvirker både Norge og resten av verden når land som Kina, India og Brasil får en sterkere rolle?  

Masterprogrammet i Global utvikling og samfunnsplanlegging tilbyr også en spesialisering i Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling.

Hva lærer du?

Masterprogrammet i Development Management er basert på tre områder som hører nøye sammen; utvikling, miljø og forvaltning. Med dette som bakgrunn ser vi på de viktigste utfordringene menneskeheten står overfor i dag; fattigdom og underutvikling, miljø- og klimaendringer, krig og konflikt, demografi og kjønn, og forholdet mellom staten og det sivile samfunnet. Med utgangspunkt i klimaendringene, fokuserer vi på viktigheten av å forvalte en miljøbasert, bærekraftig utvikling, hvor vi også ser på de kulturelle og etiske sidene.

Jobbmuligheter

De fleste studentene som er uteksaminert fra masterprogrammet har relevante jobber. Aktuelle steder de har fått jobb er; i frivillige organisasjoner (Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Redd Barna, Leger uten grenser, Transparency International, Strømmestiftelsen og liknende organisasjoner), arbeid med næringslivets samfunnsansvar (CSR) i bedrifter (Stormberg, EITI), i den offentlige forvaltningen, innen FN og FN-tilknyttede organisasjoner (UNEP/GRID-Arendal, UNFPA) eller innen forskning og utredning. 

Oppbygging

Undervisningen foregår på engelsk

Studiet er nettbasert med to samlinger. Første samling er i Kristiansand i  begynnelsen av studiet og varer i to uker. Andre samling er ved et av universitetene vi samarbeider med og har de siste årene vært på Sri Lanka. Denne samlingen varer i fire uker og foregår i slutten av andre semester, i mai/juni. I forbindelse med masteroppgaven gjør de fleste studentene et feltarbeid i et utviklingsland.

På masterprogrammet foregår læring gjennom individuelle studier og skriving av oppgaver. Du vil også jobbe mye i grupper med internasjonale studenter, diskutere aktuelle problemstillinger og samarbeide om gruppeoppgaver på nettet. Gruppene veiledes av fagansvarlige og egne kursveiledere. Samtidig som du studerer fag vil du trenes i tverrkulturell kommunikasjon og teamarbeid i virtuelle rom. Siden studiet er nettbasert gir det deg stor grad av fleksibilitet. 

Se hele studieplanen

Videre studier

Masterprogrammet kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier. 

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8070

Spørsmål om innholdet i studiet?

Relaterte saker

– Vil jobbe for å løse utviklingsspørsmål

Jeg vil bidra til å løse utviklingsproblemer og jobbe for like rettigheter, utdanningsmuligheter og infrastruktur i utviklingsland.

Kenechukwu Obinna Ofochebe

Student ved Global utvikling og samfunnsplanlegging

Min jobb: Praktikant i FNs Koordineringsorgan for REDD+

Development Management er et veldig "hands-on" studieprogram og den treningen jeg har fått i bruk av sosiale medier, skriving og metode hjelper meg til å gjøre en bedre jobb.

Alexander Asheim Kyllevik

Master i Development Management

Min jobb: Child Protection Officer UNICEF

Studiet jeg tok på UIA innebar også tett samarbeid med studenter fra andre kulturer og andre deler av verden, og erfaringer fra dette har vært veldig nyttige å ha når en jobber tett sammen med lokale og internasjonale kolleger.

Christina Milsom

Master of Science in Development Management

Min jobb: CR ansvarlig Stormberg

Det er mange måter å gjøre verden til et bedre sted

Jan Halvor Bransdal

Development Management, master

Min jobb: Gründer/daglig leder i EvaMia Interiør

Bakgrunnen for å starte firmaet er at jeg tror på handel som et virkemiddel for å skape arbeidsplasser i land i Sør.

Marte Kirkevold Flatejord

Utviklingsstudier, bachelor, og Development Management, master

Vil ta vare på ressursene

Her får vi en opplevelse av å være kollega med foreleserne, og det gjør læringen enkel. Vi sitter sammen, snakker og får fram idéer.

Alhassan Yakubu Alhassan

Student (MSc Global Development and Planning)

Send studiet på mail