Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst
Studiested
Nettstudier/samlinger

Dette studieprogrammet er erstattet av Global Development, Crisis and Change.

Er du interessert i globale utviklingsspørsmål og miljøproblematikk, og betydningen av planlegging, forvaltning og ledelse i bærekraftige utviklingsprosesser? Vil du lære mer om hva som påvirker urbane og rurale steder både i vestlige land og i det globale sør? Vil du forstå hvordan internasjonale maktforhold påvirker både Norge og resten av verden når land som Kina, India og Brasil får en sterkere rolle?  

Masterprogrammet i Global utvikling og samfunnsplanlegging tilbyr også en spesialisering i Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling.

Hva lærer du?

Masterprogrammet i Development Management er basert på tre områder som hører nøye sammen; utvikling, miljø og forvaltning. Med dette som bakgrunn ser vi på de viktigste utfordringene menneskeheten står overfor i dag; fattigdom og underutvikling, miljø- og klimaendringer, krig og konflikt, demografi og kjønn, og forholdet mellom staten og det sivile samfunnet. Med utgangspunkt i klimaendringene, fokuserer vi på viktigheten av å forvalte en miljøbasert, bærekraftig utvikling, hvor vi også ser på de kulturelle og etiske sidene.

Jobbmuligheter

De fleste studentene som er uteksaminert fra masterprogrammet har relevante jobber. Aktuelle steder de har fått jobb er; i frivillige organisasjoner (Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Redd Barna, Leger uten grenser, Transparency International, Strømmestiftelsen og liknende organisasjoner), arbeid med næringslivets samfunnsansvar (CSR) i bedrifter (Stormberg, EITI), i den offentlige forvaltningen, innen FN og FN-tilknyttede organisasjoner (UNEP/GRID-Arendal, UNFPA) eller innenfor forskning og utredning. 

Oppbygning

Undervisningen foregår på engelsk

Studiet er nettbasert med to samlinger. Første samling er i Kristiansand i  begynnelsen av studiet og varer i to uker. Andre samling er ved et av universitetene vi samarbeider med og har de siste årene vært på Sri Lanka. Denne samlingen varer i fire uker og foregår i slutten av andre semester, i mai/juni. I forbindelse med masteroppgaven gjør de fleste studentene et feltarbeid i et utviklingsland.

På masterprogrammet foregår læring gjennom individuelle studier og skriving av oppgaver. Du vil også jobbe mye i grupper med internasjonale studenter, diskutere aktuelle problemstillinger og samarbeide om gruppeoppgaver på nettet. Gruppene veiledes av fagansvarlige og egne kursveiledere. Samtidig som du studerer fag vil du trenes i tverrkulturell kommunikasjon og teamarbeid i virtuelle rom. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

a) Enten: fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige fag, hvorav minst 20 studiepoeng på påbyggingsnivå.
Eller: integrert studium av minst 2 års varighet innen samfunnsvitenskapelige fag.
Eksempler på relevante fagområder er utviklingsstudier, samfunnsplanlegging og/eller kulturstudier, geografi, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap, økonomi og administrasjon.

b) Andre opptakskrav:
Samfunnsvitenskapelig metode, minst 7,5 studiepoeng.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

3,06

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt av karakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Masterprogrammet kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier. 

Dette sier studentene

Fakta

Søkekode

8070

Studiepoeng

120

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like