0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Fysikk er en spennende og interessant vitenskap som helt fra den ble til har hatt som mål å utvikle teorier som kan forklare hvorfor universet er som det er og hvorfor det i det hele tatt eksisterer. Historien om fysikkens utvikling er et eventyr om menneskelige erkjennelser som har hatt avgjørende betydning for vårt dagligliv, vår forståelse av verden og oss selv. Kanskje er fysikkens viktigste bidrag til samfunnet teorien som gjorde produksjon av elektrisk strøm mulig. Produksjon av strøm krever energi, og fremtidens utfordring er å utvikle energi på en måte som ikke skader naturen. For å delta i dette arbeidet er forståelse av fysikkens teorier nødvendig. 

Hva lærer du?

Først og fremst lærer du å anvende begreper og teorier i mekanikk, elektromagnetisme, kvantefysikk og relativitetsteorien til å beskrive fenomener. Du lærer også hvordan fysikere har utviklet disse teoriene. 

Jobbmuligheter

Helsesektoren, solcelleindustrien, IT-selskaper, finansinstitusjoner og forskningsinstitutter etterspør medarbeidere med kunnskap i fysikk. 

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1(eller matematikk S1og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

(Reform 94: Et av fagene 2MX, 2MY eller 3MZ og et av fagene (eller fagkombinasjon) 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, (2KJ+3BT) eller 2BI+3BT).

Anbefalte forkunnskaper
Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende Fysikk 1 og Matematikk R1 + R2

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Hvis du studere fysikk videre ved et annet universitet kan du velge å fordype deg i alt fra kvarker, kreftforskning og høyteknologi til geologiske prosesser og kosmologi. Du kan jobbe eksperimentelt eller med teoretiske problemer.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 661

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like