Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Fysikk er en spennende og interessant vitenskap som beskriver fenomener på hele naturens skala, fra de minste partiklene til de største galaksene. Sammen kan teoriene beskrive utviklingen av universet fra det var noen sekunder gammelt og frem til i dag. Universets historie er en fascinerende, og det er også fysikkens historie. I årsenheten i fysikk lærer du derfor ikke bare hvordan vi kan bruke teoriene i klassisk- og moderne fysikk til å forstå verden, men også hvordan de avgjørende teoriene ble til. 

En av fysikkens viktigste oppdagelser for det moderne samfunnet er hvordan elektrisk strøm kan produseres. I dag er en av de store utfordringene å fremskaffe energien til denne produksjonen uten å skade naturen og mennesker. Fordeler og ulemper med ulike energikilder er derfor sentralt i årsenheten. 

Hva lærer du?

Først og fremst lærer du å anvende fysikkens begreper og teorier i den klassiske og moderne fysikken til å forklare bevegelser, sammenhengen mellom kraft og bevegelse, hvordan lys dannes og vekselvirker med materie, hvordan bevaring av energi og bevegelsesmengde utgjør et fundament i fysikkens forståelse av naturen og hvordan det er mulig å utvikle programmer for å løse fysiske problemer på datamaskinene. 

Jobbmuligheter

Årsenheten i fysikk kan inngå i et bachelor- eller masterstudium i et annet fag, for eksempel matematikk ved UiA, og med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i fysikk i videregående skole. Det er også mulig å bruke årsenheten i fysikk i et bachelor- eller masterstudium i fysikk ved andre universiteter. Jobbmuligheter etter en slik fysikkutdanning er mange. Noen av dem er i helsesektoren, solcelleindustrien, IT-selskaper, finansinstitusjoner og forskningsinstitutter.  

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

(Reform 94: Et av fagene 2MX, 2MY eller 3MZ og et av fagene (eller fagkombinasjon) 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, (2KJ+3BT) eller 2BI+3BT).

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Videre studier

Årsenheten i fysikk gir et godt grunnlag for videre studie i fysikk ved andre universiteter.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 661

Studiepoeng

60

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like