0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Hvis du er interessert i å lære mer om friluftsliv, bør du velge dette årsstudiet. I  studiet får du anledning til å bruke ett år til å fordype deg i friluftsliv med  fokus på norske tradisjoner for friluftsliv, gjennom både praktiske og teoretiske emner. Studiet inneholder blant annet turledelse i ulike typer natur- og kulturlandskap, veiledning i natur-, kultur-, og næringslandskap og formidling av kunnskap om kultur, næring, zoologi, botanikk og geologi.

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du lære om blant annet friluftslivstradisjon, norsk kulturarv, ulike brukerkategorier, samt lover og forskrifter for naturforvaltning. I tillegg vil du få praktisk kompetanse innen planlegging og gjennomføring av turer i ulike miljøer, og ulike årstider, samt kompetanse til å lede og veilede ulike grupper i ulike friluftsaktiviteter.

En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer. All praktisk undervisning er obligatorisk.

Jobbmuligheter

Studiet er en grunnleggende utdanning i friluftsliv rettet mot undervisning i skoleverket. Årsstudiet vil gi deg verdifullt grunnlag for virksomhet knyttet til utmarksnæring, næringsutvikling, turisme, helsefremmende arbeid og annet arbeid i offentlig og privat sektor.

Studiet kan inngå i bachelorprogrammet i idrett

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Andre opplysninger: Du må være i god fysisk form, kunne svømme og ha basisferdigheter på ski. Det anbefales også at du mestrer livredning.

Andre krav i løpet av studiet

Ved opptak må du legge frem politiattest.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

49,8

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

41,0

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 172

Antall plasser

16

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Video

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail