0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Når du kan fransk språk og kulturhistorie, åpner det seg flere muligheter for arbeid og samarbeid med bedrifter og organisasjoner i Frankrike og mange andre land. Over 200 millioner mennesker i verden snakker fransk, og det er offisielt språk i internasjonale organisasjoner som FN og NATO.

Årsstudiet gir en innføring i fransk språk, kultur og litteratur. Du blir godt kjent med en viktig og særegen del av den europeiske kulturarven. Vi legger vekt på tett oppfølging av studentene våre. Det tilbys et fem ukers opphold i Frankrike som del av studiet. 

Filmen er produsert av studenter som tar kommunikasjonsstudiet på UiA.

Hva lærer du?

  • Du får gode muntlige og skriftlige ferdigheter og tilegner deg grunnleggende teoretisk kunnskaper i fransk språk.
  • Du lærer å gjenkjenne ulike tekstsjangere samt analysere dem og sette dem inn i en større historisk og samfunnsmessig sammenheng.
  • Du får kjennskap til fransk samfunnskunnskap og frankofoni (den franskspråklige verden).
  • Du lærer å samarbeide faglig med andre.
  • Du oppøver systematisk, analytisk og kritisk refleksjon.

Jobbmuligheter

Et årsstudium i fransk kan være nyttig sammen med annen utdanning eller yrkeserfaring i mange forskjellige typer jobber hvor språkkunnskap er nødvendig. Faget kan brukes i arbeid med litteratur- og kulturformidling, jobb i media, forlag eller med internasjonalt arbeid. Det er de fagkombinasjoner og den faglige spesialiseringen du velger, som retter deg inn mot mer konkrete felt og oppgaver i arbeidslivet.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at du har fransk nivå 2 fra videregående skole eller tilsvarende, og undervisningen starter på dette nivået.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier

Årsstudiet i fransk kan inngå i en rekke andre bachelorprogrammer ved UiA. 

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. Mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 174

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like