Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2015
Studiested
Kristiansand

Merk at studiet tilbys for siste gang høsten 2015.

Slik verden er i dag er det viktig å kunne flere fremmedspråk enn engelsk. Visste du at mer enn 120 millioner mennesker har fransk som morsmål? En bachelor i fransk passer for deg som er interessert i mer kunnskap om et språk som snakkes av over 200 millioner mennesker i verden, og en spennende kultur som utgjør en viktig del av den europeiske kulturarven.

Studieprogrammet gir deg gode kunnskaper og ferdigheter i et språk som er det offisielle språket i en rekke internasjonale organisasjoner, som for eksempel FN og NATO. Du får også kjennskap til litteratur og kultur fra Frankrike og den øvrige franskspråklige verden.  I bacheloroppgaven får du anledning til å fordype deg i en problemstilling knyttet opp mot litteratur eller språk. Bachelorprogrammet kjennetegnes av tett oppfølging av deg som student, og et fem ukers opphold i Frankrike inngår i studiet. 

Hva lærer du?

  • Du får gode muntlige og skriftlige ferdigheter og du tilegner deg grunnleggende teoretiske kunnskaper i fransk.
  • Du lærer å gjenkjenne ulike tekstsjangere samt analysere dem og sette dem inn i en større historisk og samfunnsmessig sammenheng.
  • Du får kjennskap til fransk samfunnskunnskap og frankofoni (den franskspråklige verden).
  • Du lærer å samarbeide faglig med andre.
  • Du oppøver evnen til å formulere og utforske en faglig problemstilling samt systematisk, analytisk og kritisk refleksjon.

Jobbmuligheter

Med en bachelor i fransk kan du for eksempel jobbe med undervisning, i media, forlag eller med internasjonalt arbeid. Det er de fagkombinasjoner og den faglige spesialiseringen du velger, som retter deg inn mot mer konkrete felt og oppgaver i arbeidslivet.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves gode forkunnskaper i fransk, og undervisningen forutsetter språkferdigheter tilsvarende nivå 2 fra videregående skole.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Etter fullført bachelorgrad kan du gå videre med en mastergrad i fransk. Mastergraden kan igjen kvalifisere deg til forskning som doktorgradsstipendiat.

Studiet kan, eventuelt sammen med andre undervisningsfag, kvalifisere for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning i allmenne fag (PPU-A) ved UiA, og gi mulighet for tilsetting i skolen. Vær oppmerksom på kommende endringer i forhold til nytt opptaksreglement og organiseringen av PPU. Se mer informasjon her.  

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 793

Studiepoeng

180

Antall plasser

10

Spørsmål om opptak til studiet?