0
Hopp til hovedinnhold
Studiepoeng
180
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Målet for ph.d.-spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk er å videreutvikle kandidatenes kvalifikasjoner innenfor fagområdet for forskning – både kunstnerisk og vitenskapelig – og for annet arbeid innenfor fagområdet, hvor det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og metode. Spesialiseringen er orientert mot utøvende rytmiske musikkuttrykk.

Begrepet «rytmisk musikk» brukes i hovedsak i de nordiske land, først og fremst i Danmark og Norge. I engelskspråklige land anvendes for en stor del betegnelsene «popular music» og «popular music studies», mens en i tyskspråklige land vil møte på betegnelsen «populäre Musik». Vår forståelse og bruk av begrepet «rytmisk musikk» er synonymt med den internasjonalt etablerte forskningsbetegnelsen «populærmusikk», og omfatter musikalske genre og stilarter som jazz, folkemusikk, world music, roots, reggae, grunge, hip-hop, elektronika, rockabilly, rhythm & blues, punk, country, metal, soul, house, blues, funk, dub osv.

På denne måten legges en bred forståelse av det utøvende aspektet i rytmisk musikk til grunn for aktuelle forskningstemaer som kan inngå i et slikt studium. Inkludert i denne forståelsen er temaer som berører studiopraksis og plateindustri (f.eks. musikerrollen, produsentrollen, lydteknikerrollen, innspillingsstudioet som musikkulturell arena m.m.), populærmusikk og multimedia (inklusive filmmusikk og musikkvideoer), rockefestivalen som kulturelt fenomen, rockekonserten sett fra scenen osv. I denne sammenheng er det vitenskapelige aspektet primært fundert i populærmusikkforskning som musikkvitenskapelig deldisiplin, men samtidig med åpning for tverrfaglige innslag fra fagdisipliner som sosiologi, mediefag, sosialantropologi m.fl. Med andre ord betyr dette at selv om spesialiseringen er spisset mot utøvende rytmisk musikk, gir doktorgradsstudiet åpning for en bred faglig tilnærming til studiefeltet. Vår bruk av begrepet «musikkvitenskapelig» åpner således opp for tverrfaglige tilnærmingsmåter hvor teoretiske og metodologiske valg kan være hentet fra fagfelt som sosiologi, sosialantropologi, mediefag osv.

Ph.d.-kandidatene skal være en del av forskningsmiljøet og delta i en av fakultetets forskningsgrupper.

Oppbygging

Opplæringsdelen i doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag består av en obligatorisk og en valgfri del. Den  obligatoriske delen på spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk består av 20 sp. Til sammen utgjør opplæringsdelen 30 studiepoeng.

Den obligatoriske delen omfatter følgende emner:

Til den valgfrie delen av opplæringen er det mulig å velge følgende emner på spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk:

Ph.d.-program i kunstfag – spesialiseringen i Utøvende rytmisk musikk

OPPLÆRINGSDEL

(30 sp)

AVHANDLINGSDEL

(150sp)

Obligatoriske emner:

Avhandlingsarbeid, veiledning, avhandlings- seminarer, deltakelse i forskningsmiljøet, deltakelse i andre forskningsmiljøer og faglig formidling.

Valgfri emne(r):

Grad

Programmet fører fram til graden ph.d. i kunstfag, spesialisering i utøvende rytmisk musikk.

Yrkesmuligheter

Her er eksempler på sektorer og yrker som en kandidat med ph.d.-grad fra Fakultet for kunstfag, spesialisering i utøvende rytmisk musikk kan gå inn i:

  • Forskning og undervisning i universitets- og høgskolesektoren
  • Utøvende kunstnerisk virksomhet (musiker, komponering, produsent osv.)
  • Kunstneriske og bransjemessige jobber i musikkindustrien
  • Media

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for kunstfag