Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Målet for ph.d.-spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk er å videreutvikle kandidatenes kvalifikasjoner innenfor fagområdet for forskning – både kunstnerisk og vitenskapelig – og for annet arbeid innenfor fagområdet, hvor det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og metode. Spesialiseringen er orientert mot utøvende rytmiske musikkuttrykk.

Begrepet «rytmisk musikk» brukes i hovedsak i de nordiske land, først og fremst i Danmark og Norge. I engelskspråklige land anvendes for en stor del betegnelsene «popular music» og «popular music studies», mens en i tyskspråklige land vil møte på betegnelsen «populäre Musik». Vår forståelse og bruk av begrepet «rytmisk musikk» er synonymt med den internasjonalt etablerte forskningsbetegnelsen «populærmusikk», og omfatter musikalske genre og stilarter som jazz, folkemusikk, world music, roots, reggae, grunge, hip-hop, elektronika, rockabilly, rhythm & blues, punk, country, metal, soul, house, blues, funk, dub osv.

På denne måten legges en bred forståelse av det utøvende aspektet i rytmisk musikk til grunn for aktuelle forskningstemaer som kan inngå i et slikt studium. Inkludert i denne forståelsen er temaer som berører studiopraksis og plateindustri (f.eks. musikerrollen, produsentrollen, lydteknikerrollen, innspillingsstudioet som musikkulturell arena m.m.), populærmusikk og multimedia (inklusive filmmusikk og musikkvideoer), rockefestivalen som kulturelt fenomen, rockekonserten sett fra scenen osv. I denne sammenheng er det vitenskapelige aspektet primært fundert i populærmusikkforskning som musikkvitenskapelig deldisiplin, men samtidig med åpning for tverrfaglige innslag fra fagdisipliner som sosiologi, mediefag, sosialantropologi m.fl. Med andre ord betyr dette at selv om spesialiseringen er spisset mot utøvende rytmisk musikk, gir doktorgradsstudiet åpning for en bred faglig tilnærming til studiefeltet. Vår bruk av begrepet «musikkvitenskapelig» åpner således opp for tverrfaglige tilnærmingsmåter hvor teoretiske og metodologiske valg kan være hentet fra fagfelt som sosiologi, sosialantropologi, mediefag osv.

Ph.d.-kandidatene skal være en del av forskningsmiljøet og delta i en av fakultetets forskningsgrupper.

Oppbygning

Studieplanene til ph.d.-program i kunstfag er førende for alle stipendiater. Studieplanene finner du her.

Opplæringsdelen i doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag består av en obligatorisk og en valgfri del. Den obligatoriske delen på spesialiseringen i Utøvende rytmisk musikk består av 15 studiepoeng, mens den obligatoriske delen på spesialiseringen i Kunst i kontekst består av 25 studiepoeng. Til sammen utgjør opplæringsdelen 30 studiepoeng.

Den obligatoriske delen omfatter følgende emner:

Videre er følgende emner obligatoriske for den enkelte spesialisering:

Det er mulig å ta et 5 studiepoengsemne ved UiA eller en annen nasjonal eller internasjonal institusjon.

Til den valgfrie delen av opplæringen er det mulig å velge følgende emner på spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk:

 

Opplæringsdelen skal inneholde faglig og metodisk skolering på høyt vitenskapelig nivå for å kvalifisere til arbeidet med avhandlingen og sikre dybde og bredde i kandidatens vitenskapelige kompetanse. Den skal være med på å hjelpe kandidaten til å videreutvikle et selvstendig og reflektert forhold til egen og andres forskning, samt til forskningens rolle i en større sammenheng.

Kandidater kan etter søknad få godkjent alternative relevante emner ved forskerskoler og andre doktorgradsutdanninger. Her kan kandidaten i samråd med veileder fritt velge blant mulige tilbud ved Universitetet i Agder eller ved andre institusjoner i Norge eller utlandet. Fakultetet og universitetet samarbeider med en rekke forskerskoler og andre nasjonale og internasjonale partnere. Dette gir kandidaten tilgang til en rekke kurs å velge mellom i opplæringsdelen. Opplæringsdelen for den enkelte kandidat skal normalt bestå av minst 15 studiepoeng fra fakultetets eget doktorgradsprogram for å sikre kontinuitet og integrasjon. Dette kan fravikes ved lengre utenlandsopphold eller hvis andre sterke grunner foreligger. For nærmere bestemmelser se Utfyllende regler for ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag.

Alle kandidater oppfordres til å søke om gjesteopphold ved et utenlandsk universitet som en del av avhandlingsarbeidet.

Aktive ph.d.-prosjekter

På spesialisering i utøvende rytmisk musikk har vi en rekke ph.d.-prosjekter med ulike profiler. Vi har også offentlige ph.d.-prosjekter. Du kan lese mer om våre ph.d.-kandidater og deres prosjekter her.

Våre veiledere og forelesere

Vårt fagmiljø i ph.d.-program for kunstfag, spesialisering i utøvende rytmisk musikk er ledende innenfor rytmisk musikk i Norge. For å bli bedre kjent med oss, sjekk ut hvem som jobber her.

Forskerportrett

Gunn-Hilde Erstad Haugen er bassist i bandet Rendezvous-Point, og forsker på hvordan fysisk trening kan hjelpe henne til å bli bedre i rollen som musiker.