0
Hopp til hovedinnhold
Studiepoeng
180
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Kunnskaper

Etter oppnådd ph.d.-grad vil kandidaten/Uteksaminerte kandidater vil

 • ha språkvitenskapelig kompetanse på høyeste nivå og er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde
 • kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av språkvitenskapelig tenkning og forskning
 • kunne bidra gjennom egen forskning til utvikling av ny kunnskap

Ferdigheter

Etter oppnådd ph.d.-grad vil kandidaten/Uteksaminerte kandidater vil være i stand til å

 • formulere språkvitenskapelige problemstillinger, og planlegge og gjennomføre forskning og utviklingsarbeid i eget fagområde
 • drive egen forskning på høyt internasjonalt nivå        
 • håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap innenfor fagområdet

Generell kompetanse

Etter oppnådd ph.d.-grad vil kandidaten/Uteksaminerte kandidater vil være i stand til å

 • identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning selvstendig og med faglig integritet
 • styre komplekse faglige og tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente (inter)nasjonale kanaler
 • delta i debatter innenfor eget fagområde i internasjonale fora
 • vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon

Oppbygging

Programmet er normert til tre år (180 sp). Av dette skal opplæringsdelen utgjøre minst 30 studiepoeng, altså tilsvarende et halvt år.

Opplæringsdelen består av tre komponenter:

 • (a) Vitenskapsteori, metodologi og forskningsetikk HP-600 (10 sp)
 • (b) Forskningsformidling HP-601 (5 sp)
 • (c) fagrelaterte eller frie kurs og seminarer (15 sp)

Opplæringsdelen går parallelt med avhandlingsarbeidet gjennom hele avtaleperioden er individuell for hver enkelt ph.d.-student og settes opp i samarbeid med veileder.

Følgende doktorgradsemner gis (jevnlig/etter behov) ved Universitet i Agder (emnene vil ikke bli gitt hvert år):

 • Vitenskapsteori, metode, forskningsetikk
 • Forskningsformidling.
 • teoretisk språkvitenskap
 • anvendt språkvitenskap
 • diakron språkvitenskap
 • multimodalitet og tekstvitenskap

Studiet er under revisjon. Det tas forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptakskrav

For å kunne bli tatt opp til ph.d.-utdanningen, må søkeren ha oppnådd eksamen av høyere grad innen språkvitenskap (normalt innen et av de språkfagene som undervises ved UiA) eller ha utdanning som fakultetet etter behandling i ph.d.-utvalget vurderer som likeverdig. Det kan tas opp studenter med en internasjonal mastergrad.

Om studiet

Doktorgradsutdanningen er en forskerutdanning. Målet for utdanningen er at kandidatene skal oppnå vitenskapelig kompetanse på høyeste nivå innenfor språkvitenskap. Ph.d.-kandidatene får formell opplæring og veiledning som gir dem en bred faglig innsikt både teoretisk og metodisk, og en videre fordypning slik at de blir i stand til å utføre selvstendig forskning.

Den vitenskapelige kompetansen oppnås først og fremst ved at studenten gjennomfører et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på godt internasjonalt faglig nivå, men også gjennom aktiv deltakelse i opplæringsdelen.

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

 • Gjennomført og godkjent opplæringsdel
 • Vitenskapelig avhandling
 • Doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og et offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).

Arbeidsformer

Selvstendig forskningsarbeid, (inter)nasjonal konferansedeltakelse med egne bidrag, seminar og kurs, diskusjoner, fremlegg i ph.d.-seminar.

Vurderingsformer

Bestått kursdeltakelse blir vurdert av kursansvarlig, som utdeler kursbevis. Den samlede opplæringsdelen blir godkjent av ph.d.-utvalget etter anbefaling fra veileder. Avhandlingen vurderes av en kommisjon som er sammensatt i henhold til universitetets forskrifter.

Grad

Studiet fører til graden philosophiae doctor (ph.d.) i språkvitenskap. 

Spørsmål om innholdet i studiet?

lisem
Administrativ kontaktperson