0
Hopp til hovedinnhold
Studiepoeng
180
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Kunst i kontekst (KiK) er en tverrfaglig og tverrestetisk ph.d.-spesialisering. Den er faglig forankret i de tre kunstfagene musikk, teater og visuelle fag. Betegnelsen angir spesialiseringens særlige kjennetegn: konteksttenkningen. Formålet er å utdanne forskere som kan designe og utføre kunstfaglige prosjekter hvor fagene utøves, forstås og analyseres i relasjon til komplekse kunstfaglige, samfunnsmessige og utøvende/skapende sammenhenger. Disse kontekstene er mangfoldige, og spesialiseringen opererer derfor med et åpent og dynamisk kontekstbegrep.

Ph.d.-spesialiseringen KiK skal kvalifisere for forskning innenfor musikk, teater og/eller visuelle fag, dessuten innen tverrestetiske og tverrfaglige perspektiver på tvers av disse fagene. Sentralt står tverrfaglige perspektiver hvor et eller flere kunstfag studeres i relasjon til andre fagområder, for eksempel didaktikk, helse eller kulturfag. Studiet tilbyr teoretisk og praktisk innsikt i kunstfaglige, samfunnsmessige og skapende/utøvende kontekster som overskrider den enkeltes faglige forankring, selv om det enkelte ph.d.-prosjekt som regel vil være forankret i ett av kunstfagene.

Ph.d.-kandidatene involveres i fakultetets forskningsmiljøet og delta i en av fakultetets forskningsgrupper. 

Oppbygging

Opplæringsdelen i doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag består av en obligatorisk og en valgfri del. Den  obligatoriske delen på spesialiseringen i Kunst i kontekst består av 25sp. Til sammen utgjør opplæringsdelen 30 studiepoeng.

Den obligatoriske delen omfatter følgende emner:

Videre er følgende emner obligatoriske:

Til den valgfrie delen av opplæringen i Kunst i kontekst så er det mulig å ta et 5 studiepoengsemne ved UiA eller en annen nasjonal eller internasjonal institusjon.

Ph.d.-program i kunstfag – spesialiseringen i Kunst i kontekst

OPPLÆRINGSDEL

(30 sp)

AVHANDLINGSDEL

(150sp)

Obligatoriske emner:

Avhandlingsarbeid, veiledning, avhandlings- seminarer, deltakelse i forskningsmiljøet, deltakelse i andre forskningsmiljøer og faglig formidling.

Valgfri emne(r):

  • Valgfritt emne (5sp) ved UiA eller en annen nasjonal eller internasjonal institusjon.

Grad

Programmet fører fram til graden ph.d. i kunstfag, spesialisering i Kunst i kontekst.

Yrkesmuligheter

Etter endt utdanning vil kandidatene ha kompetanse for å kunne ansettes i og/eller arbeide med:

  • vitenskapelige stillinger i høyere utdanning med særlig fokus på kunstfagene og kunstformidling
  • stillinger der det er ønskelig med dobbeltkompetanse innen utøvende/skapende og vitenskapelig virksomhet
  • stillinger som formidlere, produsenter, ledere, kuratorer og kunstnere ved kunstinstitusjoner
  • rådgivning for det offentlige i kulturspørsmål som gjelder utvikling av nye kunst- og kulturprosjekter der kravene til kvalitet, mangfold og kritisk refleksjon er høye, samt forvaltningsoppgaver og utviklingsarbeid som initierer og iverksetter forsknings-, utrednings- og evalueringsprosjekter
  • realisering av kunst- og kulturlivets målsettinger om å nå ut til flest mulig og på nye steder og nye arenaer, og initiere samarbeid på tvers av kunstfag og kunstuttrykk
  • utviklingsarbeid som tar sikte på å føre profesjonene til nye virksomhetsområder der egne og andres arbeidsplasser etableres.