Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Kunst i kontekst er en tverrfaglig og tverrestetisk ph.d.-spesialisering. Den er faglig forankret i de tre kunstfagene musikk, teater og visuelle fag. Det samlende fokus for spesialiseringen er forskningsspørsmål rettet mot kontekstene som kunst spiller sammen med og inngår i.

Formålet er å utdanne forskere som kan designe og utføre kunstfaglige prosjekter hvor fagene utøves, forstås og analyseres i relasjon til utøvende/skapende, didaktiske, kulturfaglige og samfunnsmessige sammenhenger.

Ph.d.-spesialiseringen skal kvalifisere for forskning innenfor musikk, teater og/eller visuelle fag, innen tverrestetiske perspektiver på tvers av disse fagene samt ved å integrere tverrfaglige perspektiver.

Oppbygning

Studieplanene til ph.d.-program i kunstfag er førende for alle stipendiater. Studieplanene finner du her.

Opplæringsdelen i doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag består av en obligatorisk og en valgfri del. Den obligatoriske delen på spesialiseringen i Utøvende rytmisk musikk består av 15 studiepoeng, mens den obligatoriske delen på spesialiseringen i Kunst i kontekst består av 25 studiepoeng. Til sammen utgjør opplæringsdelen 30 studiepoeng.

Den obligatoriske delen omfatter følgende emner:

Videre er følgende emner obligatoriske for den enkelte spesialisering:

Spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk:
Spesialiseringen i Kunst i kontekst: 

Det er mulig å ta et 5 studiepoengsemne ved UiA eller en annen nasjonal eller internasjonal institusjon.

Til den valgfrie delen av opplæringen er det mulig å velge følgende emner på spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk:

Opplæringsdelen skal inneholde faglig og metodisk skolering på høyt vitenskapelig nivå for å kvalifisere til arbeidet med avhandlingen og sikre dybde og bredde i kandidatens vitenskapelige kompetanse. Den skal være med på å hjelpe kandidaten til å videreutvikle et selvstendig og reflektert forhold til egen og andres forskning, samt til forskningens rolle i en større sammenheng.

Kandidater kan etter søknad få godkjent alternative relevante emner ved forskerskoler og andre doktorgradsutdanninger. Her kan kandidaten i samråd med veileder fritt velge blant mulige tilbud ved Universitetet i Agder eller ved andre institusjoner i Norge eller utlandet. Fakultetet og universitetet samarbeider med en rekke forskerskoler og andre nasjonale og internasjonale partnere. Dette gir kandidaten tilgang til en rekke kurs å velge mellom i opplæringsdelen. Opplæringsdelen for den enkelte kandidat skal normalt bestå av minst 15 studiepoeng fra fakultetets eget doktorgradsprogram for å sikre kontinuitet og integrasjon. Dette kan fravikes ved lengre utenlandsopphold eller hvis andre sterke grunner foreligger. For nærmere bestemmelser se Utfyllende regler for ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag.

Alle kandidater oppfordres til å søke om gjesteopphold ved et utenlandsk universitet som en del av avhandlingsarbeidet.

Aktive ph.d.-prosjekter

På spesialisering i Kunst i kontekst har vi en rekke ph.d.-prosjekter med ulike profiler. Vi har også flere offentlige ph.d.-prosjekter. Du kan lese mer om våre ph.d.-kandidater og deres prosjekter her.

Våre veiledere og forelesere

Vårt fagmiljø består av flere ledende forskere innenfor visuelle fag, sceniske fag og musikk. For å bli bedre kjent med oss, sjekk ut hvem som jobber her.