Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år/4 år
Omfang
Heltid/deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Grimstad

Kappløpet om å finne de beste energiløsningene er i full gang. Energibransjen står overfor store utfordringer og investeringsbehov. Du kan bli med å virkeliggjøre visjonen om et energinøytralt Europa. Fra høsten 2023 tilbyr UiA en ny spesialisering i batteriteknologi for å møte kompetansebehovet innen batteriindustrien som nå bygges opp i storskala både regionalt og nasjonalt.

Les mer om UiAs batterisatsing her. 

Som student i Grimstad får du spennende og arbeidslivsrelevante teknologistudier. De fleste studentene på fakultetet skriver sine masteroppgaver i samarbeid med eksterne bedrifter og virksomheter. Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av mastergraden din.

Masterstudiet kan tas både på heltid over to år og deltid over fire år. Undervisningen skjer som hovedregel på campus, og universitetet forventer at både heltids- og deltidsstudenter møter og deltar aktiv i undervisningen. Som deltidsstudent må du sette av to dager pr uke til undervisningsaktiviteter på campus. Studenter som har fått opptak til studiet velger om de skal følge heltids- eller deltidsplan når de semesterregistrerer seg ved studiestart.

Hva lærer du?

Studiets styrke er den store bredden sammen med mulighetene for å fordype seg i det du finner mest interessant. Masterprogrammet i fornybar energi gir deg en grundig innføring i de viktigste formene for fornybar energi på global basis. Du lærer blant annet:

 • om de underliggende elektrokjemiske prosessene i batterier og deres implikasjoner på batteridesign og kontroll i praktiske applikasjoner.
 • å evaluere, utvikle, ta i bruk og styre ny fossilfri teknologi i både eksisterende og nye energiapplikasjoner og systemer
 • å designe, modellere og simulere elektriske og elektromekaniske komponenter og systemer, spesielt med hensyn til motorer og motordrifter for mange formål innenfor produksjon, automatisering og offshoreanvendelser
 • å arbeide med prosjekt i gruppe, løse avanserte forskningsoppgaver og bruke engelsk som arbeidsspråk

Studiet er internasjonalt rettet, og studenter kan bli engasjert i pågående forskningsprosjekter.

Jobbmuligheter

Masterutdanningen i fornybar energi gir deg en robust, attraktiv og fremtidsrettet kompetanseprofil som danner en god bakgrunn for en lang rekke jobber, både i industri og offentlig forvaltning, også internasjonalt.

Arbeidsgivere finnes innenfor batteriindustri, energiverk, energidistributører, kraftintensiv industri, prosessindustri, elektro- og automatiseringsbedrifter, konsulent- og rådgivning, offshorevirksomheter, transportselskaper og offentlige virksomheter.

Fullført påbyggingsstudium gir graden master i teknologi – sivilingeniør, eller Master of Science in Renewable Energy.

Oppbygning

Studiet har fire delvis overlappende hovedområder som til sammen dekker hele området industri og energiforsyning:

 • Fornybar energi, som omfatter vannkraft, bioenergi, vind- og solenergi, pluss  hydrogen, brenselsceller og termoelektrisitet, for nullutslipps transportsystemer
 • Produksjonssystemer for elektrisk energi, med vannkraft i bunnen, vind- og solkraft, kraftnettets dynamikk og fremtidens smarte elektrisitetsnett
 • Industrielle anvendelser, med modellering og simulering, elektriske motordrifter for industri og offshore, kraftelektronikk og avansert reguleringsteknikk
 • Design og styring av energisystemer, som dekker både elektrisitetsforsyning, biofyrte anlegg for strøm og varme og avansert reguleringsteknikk

Vi har prosjektfag med selvvalgt tema som sammen med masteroppgaven gjør det mulig å spesialisere seg innen ett enkelt felt over et helt år.

 • Spesialiseringen i batteriteknologi gir fundamental forståeelse av elektrokjemiske prosesser, modeller og simulering av batterier. Du lærer hvordan battericeller blir satt sammen til større moduler/systemer og hvordan disse opereres, og undervises både praktisk og teoretisk i våre laboratorier og gjennom prosjektsamarbeid med samarbeidspartnere i og utenfor Battery Coast. For utfyllende informasjon om oppbygning og innhold i emner les mer på batterycoast.no.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskravet er fullført og bestått treårig bachelorgrad i ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan, innen fagområdene fornybar energi, elektro, mekatronikk eller maskin.

Videre stilles følgende krav som delvis går ut over minimumskravene i rammeplanen:

 • Minst 25 studiepoeng i relevant matematikk
 • Minst 5 studiepoeng i statistikk
 • Minst 7,5 studiepoeng i fysikk

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9837

Studiepoeng

120

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Video

Andre studier du kanskje vil like