Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2023
Studiested
Grimstad

Ønsker du å bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning? 

Studenter på forkurset får tett oppfølging av lærere i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen.

Bestått forkurs kvalifiserer for å søke opptak til alle ingeniørutdanningene i Norge. Når studenter som har bestått alle fagene i forkurset søker en ingeniørutdanning, vurderes de i en egen forkurskvote. Opptakskravene for denne kvoten har tradisjonelt vært lavere enn andre opptaksveier for ingeniørutdanning. 

Opptakskrav og poeng

Søkere til forkurs må oppfylle ett av følgende krav:

a) Vg1 og Vg2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studiespesialisering eller godkjent fagbrev/svenneprøve

b) Fullført videregående skole med generell studiekompetanse

c) Grunnskole og minst 5 års fulltids praksis eller en kombinasjon av videregående skole og praksis.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk med minimum norskprøve med B1 på alle fire delprøver.

Søkere med generell studiekompetanse anbefales å søke opptak til Realfagskurset som er tilpasset søkere med denne bakgrunnen.

Studenter som skal repetere forkurset og følge undervisning på nytt må søke nytt opptak.

Poenggrense ved forrige opptak

35,00

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9900

Antall plasser

80

Spørsmål om opptak til studiet?