0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning? 

Forkurset er for søkere som for eksempel:

  • mangler generell studiekompetanse, men har grunnkurs og VK1
  • har tatt en ren yrkesfaglig studieretning i videregående skole (minimum VG1 og VG2)
  • ikke fyller kravene i matematikk og fysikk for direkte opptak til ingeniørutdanning
  • har lang arbeidserfaring (realkompetansevurdering)

Studenter på forkurset får tett oppfølging av lærere i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen.

Bestått forkurs kvalifiserer for å søke opptak til alle ingeniørutdanningene i Norge. Når studenter som har bestått alle fagene i forkurset søker en ingeniørutdanning, vurderes de i en egen forkurskvote. Opptakskravene for denne kvoten har tradisjonelt vært lavere enn andre opptaksveier for ingeniørutdannning. 

UiA tilbyr ettårig forkurs for ingeniørutdanning både i Grimstad og Kristiansand. Kvadraturen skolesenter står for undervisningen i Kristiansand.

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller Vg1 og Vg2 yrkesfag (Kunnskapsløftet) eller grunnkurs og VK1. Minimum 5 års yrkeserfaring etter ungdomsskole kan også gi opptak (realkompetansevurdering). 

Poenggrense for opptak til Forkurs Kristiansand: 

  • 2013: 39,70
  • 2014: 41:10
  • 2015: 39,80
  • 2016: 35,00
  • 2017: 36,80

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9920

Antall plasser

60

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail