Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Stiller du ofte spørsmål om tingene rundt deg? Er du ofte interessert i å forstå en problemstilling bedre?

Filosofi er å stille de store spørsmålene og reflektere omkring virkelighet, kunnskap, argumentasjon og etiske valg. Filosofi er spesielt viktig når det gjelder å klargjøre forutsetninger, begreper og argumentasjonsformer som ligger til grunn for ulike problemstillinger. Et årsstudium i filosofi gir deg grunnlaget for en klarere, mer kritisk og dypere forståelse av relevante problemstillinger. Av spesiell interesse er for eksempel samfunnsetiske, økonomiske, religiøse og psykologiske problemstillinger. 

Hva lærer du?

Med et årsstudium i filosofi får du en generell innsikt i filosofi som fag, evnen til å kritisk evaluere forutsetninger og begrepsbruk i forhold til ulike typer problemstillinger, samt evnen til å anvende slik filosofisk refleksjon og dets metoder på individuelle og samfunnsmessige problemstillinger. Dette gjør deg rustet til å klart og tydelig forstå dybden i slike problemstillinger, og til å takle dem på en god måte. 

Jobbmuligheter

Med et årsstudium i filosofi er du rustet til ulike oppgaver som krever dypere kritisk og selvstendig tenkning. I kombinasjon med andre humanistiske fag er du rustet til jobber spesielt innen kulturlivet, forlagsbransjen, journalistikk, samt undervisning, forskning og formidling.

Oppbygning

Årsstudiet består av seks innføringsemner som omhandler kunnskap, vitenskapsteori, filosofihistorie, religionsfilosofi, metafysikk, argumentasjon, etikk og eksistensialisme. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Videre studier

Årsstudiet kan inngå i bachelorprogrammet i anvendt filosofi, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. I tillegg kan det inngå i flere andre bachelorprogrammer ved UiA eller kombineres med andre studier.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 366

Studiepoeng

60

Antall plasser

60

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

Philosophia er studentforeningen for filosofistudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like