Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Faglærerutdanningen i teater passer for deg som ser muligheter i framtidens skole og arbeidsliv. Siden studiet har inkludert praksis i utdanningsløpet, gir det deg en kombinasjon av kunstfaglig, akademisk og pedagogisk kompetanse. Du utvikler egne evner som scenekunstner, aktør, idéutvikler, instruktør, akademiker, prosjektleder og drama-/teaterpedagog. Undervisningen i studiet har fokus på praktisk anvendelse av drama og teater slik at du utvikler dine uttrykksmessige evner og ferdigheter som formidler og pedagog. Samspill og samarbeid i ensemble, samt det å lede og produsere, står sentralt i utviklingen av teaterprosjekter for barn og unge. Du får derfor omfattende erfaring med skapende prosesser i samspill med andre, hvor de sentrale redskapene er kropp og stemme. Å øve opp evnen til å gjenkjenne kvalitet er en vesentlig del av studiet, og dette innebærer å oppleve en rekke ulike forestillinger.

Hva lærer du?

  • Du får utvikle dine kunnskaper og ferdigheter innen scenekunstfeltet.
  • Du utvikler din uttrykksevne gjennom tolkning og formidling.
  • Du blir i stand til å legge til rette, lede og gjennomføre teaterproduksjoner.
  • Du blir i stand til å anvende drama og teater spesielt for barn og unge.
  • Du tilegner deg kunnskap, innsikt og erfaring med å lede kreative prosesser.
  • Fullført studium gir deg graden bachelor - faglærer i teater.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg breddekompetanse i drama og teater. Du blir kvalifisert til å arbeide og undervise i kulturskole, i amatørteater og i skolesammenheng, innen helse- og sosialfaglige områder, innen kommunikasjon og generelt innen scenekunst og kulturarbeid. 

Oppbygning

På grunn av ny nasjonal rammeplan kan endringer forekomme.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i matematikk (224 timer). Søkere må sende motivasjonsbrev.

Dette studiet krever skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, samt en bekreftelse på taushetsplikt for studenter i praksis. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier

Dette sier studentene

Fakta

Søkekode

201 157

Studiepoeng

180