0
Hopp til hovedinnhold
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid/deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Studentene skal gjennom studiet styrke sin bevissthet og holdning til egen kulturbakgrunn og egen oppgave som tospråklig og flerkulturell rollemodell og kulturformidler overfor både elever fra egen minoritetsgruppe, fra andre minoritetsgrupper og fra majoritetsgruppen. 

Studiet skal møte behov regionalt og nasjonalt for kompetanse om tospråklig opplæring og kvalifisere studenter til å fungere som tospråklige lærere og faglærere. Emnene inneholder sentrale elementer fra grunnskolelærerutdanningene. Temaer, teorier og metoder innenfor de ulike fagområdene er vektlagt. Studiet skal gjennom teori, diskusjoner og praksis i skolen bidra til at studentene blir involvert i profesjonelle og profesjonsetiske problemstillinger. I tillegg til fagenes mer generelle tilnærming, har studiet særlig fokus på skolens, læreres, elevers og foreldres plass i et flerkulturelt samfunn. Studentene skal også ha kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i tråd med emnebeskrivelsene i de valgfrie emnene. 

Gjennom studiet fokuseres det på utvikling av tre profesjonslinjer: klasseledelse, læringsledelse og mangfoldsledelse. Disse linjene vil ha særlig fokus i praksis. Som del av profesjonslinjene vil profesjonsfaglig digital kompetanse være sentralt.

Jobbmuligheter

Faglærerutdanning for tospråklig kvalifiserer til stilling som tospråklig lærer i norsk grunnskole, 1.-10. trinn i henhold til Forskrift til opplæringslova, kapittel 14: Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning. En faglærer for tospråklige er kvalifisert til å undervise morsmål og de undervisningsfagene faglæreren har som del av sin utdanning. Den tospråklige lærerens flerkulturelle kompetanse vil kunne være høyt verdsatt i norsk skole.

Hvorfor studiet?

Norsk skole har en mangfoldig elevgruppe og trenger lærere med ulike kulturelle erfaringer. Fullført utdanning gir undervisningskompetanse i de undervisningsfag og morsmål som inngår i studentenes studium.  

Studiet retter seg mot studenter med minoritetsspråklig bakgrunn. Utdanningen er samlingsbasert, og det er mulig å ta utdanningen enten på heltid eller deltid. Det vil være varierende hvor raskt studiet kan fullføres. 

Det gis mulighet for innpassing av tidligere utdanning. Det er også mulig å søke fagtilbud/morsmål ved andre høgskoler/universiteter og få innpasset dette i utdanningen. Det inngår 12 uker obligatorisk praksis i studiet. Det er egne regler for hvor og hvordan praksis skal gjennomføres.

Oppbygging

For heltidsstudiet:

Semester

Obligatoriske emner

Valgemner

1. sem

Språkdidaktikk 1, 15 sp

Matematikk 1, 15 sp

2. sem

Språkdidaktikk 1, 15 sp

Matematikk 1, 15 sp

3. sem

Pedagogikk 1, 15 sp

Mat og helse 1, 15 sp

4. sem

Pedagogikk 1, 15 sp

Mat og helse 1, 15 sp

5. sem

Pedagogikk 2, 15 sp

KRLE 1, 15 sp

6. sem

Pedagogikk 2, 15 sp

KRLE 1, 15 sp

For deltidsstudiet:

1. sem

Språkdidaktikk 1, 15 sp

2. sem

Språkdidaktikk 1, 15 sp

3. sem

Mat og helse 1, 15 sp

4. sem

Mat og helse 1, 15 sp

5. sem

Pedagogikk 2, 15 sp

6. sem

Pedagogikk 2, 15 sp

7. sem

Matematikk 1, 15 sp

8. sem

Matematikk 1, 15 sp

9. sem

Pedagogikk 1, 15 sp

10. sem

Pedagogikk 1, 15 sp

11. sem

Samfunnsfag 1, 15 sp

12. sem

Samfunnsfag 1, 15 sp

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, deriblant dokumenterte norskkunnskaper.

Endelige opptakskrav vedtas i LU-styret før 1. desember og siden vil oppdateres etter vedtak.

For søkere som søker på bakgrunn av realkompetanse er fristen 1. mars. Mer om realkompetanse på Samordna Opptak sine sider.

Anbefalte forkunnskaper: Lærerutdanning eller annen høyere utdanning fra hjemlandet og/eller erfaring som lærer.

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail