0
Hopp til hovedinnhold
Studiepoeng
10
Start
Høst/vår
Studiested
Kristiansand

Examen philosophicum (EX-100, ex. phil.) utgjør 10 studiepoeng, og inngår som obligatorisk del ved mange av bachelorprogrammene som tilbys ved Universitetet i Agder. 

Skal du ta Examen philosophicum (ex. phil.) som enkeltemne, utenom eller i tillegg til et program, finner du informasjon om frister og hvordan du søker på denne siden: Enkeltemner og privatist

Hva lærer du?

Ex.phil. består av to deler: filosofihistorie og etikk. I begge disse delemnene gis du et innblikk i en del grunnleggende filosofiske problemstillinger, med særlig vekt på de historiske røttene til moderne vitenskap og verdier. Emnet tilbys både høst og vår.

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Studenter som ikke er tilknyttet et program, men ønsker ett semesters fulltidsstudium (30 sp), kan i tillegg til ex. phil. og  ex. fac. søke  om opptak på et tredje emne  (se enkeltemnelisten).

Spørsmål om innholdet i studiet?