Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Denne videreutdanningen er en del av Kunnskapsdepartementets strategi Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere, som skal gi yrkesfaglærere den kompetansen de trenger for å undervise i et arbeidsliv i utvikling. Ønsker du å delta på videreutdanning gjennom denne ordningen må du først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter motta en e-post fra oss med videre informasjon om søknadsprosessen ved UiA.

Videreutdanningen retter seg mot yrkesfaglærere som underviser i programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Målet med videreutdanningen er å bidra til at yrkesfaglærere og faglige ledere/instruktører i bedrift vil utvikle sin tilnærming til faget «Yrkesfaglig fordyping» (YFF), og få til et samarbeid rundt faget med mål om helhetlig yrkesfaglig opplæring. Læringsformen i videreutdanningen er tilpasset studentenes hverdag som yrkesfaglærer, faglig leder og instruktør i bedrift.

Fagenes egenart, yrkesdifferensiering og tilpasset opplæring, samt yrkesrelevant opplæring for elever, lærlinger og lærekandidater, vil være utgangspunkt for undervisningen. Struktur og yrkesdidaktisk innhold i faget YFF vil være sentralt. Det vil også legges opp til et utviklingsarbeid som er knyttet til studentens egen praksis i skole eller bedrift.

Hva lærer du

Yrkesfaglig fordypning for yrkesfaglærere 1 (PED9002)
Studenten skal:

 • kunne anvende relevante nasjonale styringsdokumenter for faget Yrkesfaglig fordypning og helhetlig yrkesopplæring
 • kunne utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med de rammer og muligheter som regelverket gir innen fag- og yrkesopplæring
 • kunne planlegge, gjennomføre og nyttiggjøre seg erfaringer inn i egen undervisning
 • kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere innholdet i faget Yrkesfaglig fordypning
 • kunne utøve faglig skjønn i lys av nasjonale styringsdokumenter og ved problemstillinger og dilemmaer som forekommer innen yrkesfaglig opplæring
 • kunne bidra til nytekning om faget Yrkesfaglig fordypning som en del av helhetlig yrkesopplæring 

 

Yrkesfaglig fordypning for yrkesfaglærere 2 (PED9003)
Studenten skal:

 • kunne drøfte skolens mandat og grunnleggende verdier og prinsipper i lys av helhetlig yrkesopplæring
 • kunne analysere ulike veiledningsstrategier og vurderingsformer i faget Yrkesfaglig fordypning
 • kunne vurdere og bruke aktuelle styringsdokumenter i yrkesopplæringen og eget utviklingsarbeid
 • kunne ivareta elevmedvirkning i planlegging, gjennomføring og vurdering av yrkesfaglig fordypning
 • bidra til at faget Yrkesfaglig fordypning og helhetlig yrkesopplæring blir en integrert del av skolens utviklingsarbeid

Oppbygging

Emnene er delvis nettbasert, med to fysiske samlinger og en nettsamling i hvert semester. Det er lagt opp til at studentene skal arbeide med oppgaver både individuelt og i gruppe med veiledning mellom samlingene. Det legges opp til presentasjoner, samarbeid, diskusjoner og veiledning på samlingene.

Samlinger høsten 2023

 1. samling: 7. september kl. 17.00-21.00 og 8. september kl. 9.00-15.00, fysisk ved UiA
 2. samling: 12. oktober og 13. oktober, digital samling
 3. samling: 2. november kl. 17.00-21.00 og 3. november kl. 9.00-15.00, fysisk ved UiA

Opptakskrav

Yrkesfaglærerutdanning. Søkere må være ansatt i videregående skole og undervise i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Søker må ha bestått PED9002 Yrkesfaglig fordypning for yrkesfaglærere 1. Helhetlig yrkesopplæring i skole og bedrift (15sp), eller tilsvarende, for å kunne ta PED9003.

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars 2023

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no