0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Videregående skoler i Agder

Kunnskapsdepartementets strategi Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere, skal gi yrkesfaglærere den kompetansen de trenger for å undervise i et arbeidsliv i utvikling.

Universitet i Agder tilbyr høsten 2019 og våren 2020 etter- og videreutdanning for lærere som underviser i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram. Tilbudet består av fem kurs, som alle har et omfang på 15 studiepoeng. Alle kursene er delt inn i fem moduler med ulike tema.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, tas opp på grunnlag av realkompetanse.

Søkere må være ansatt i videregående skole og undervise i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Hva lærer du?

Kursene skal gi lærere økt kompetanse til å gi den undervisningen elevene trenger for å møte et arbeidsliv som utvikler seg, samt gi læreren metoder for å undervise og veilede en sammensatt elevgruppe. Læringsmålene for de fem kursene blir beskrevet under hvert enkelt kurs.

Oppbygging

Kurs som skal tilbys i Yrkesfaglærerløftet 2019/2020, publiseres i januar 2019.

Hvert kurs består av fem moduler og undervisningen vil bli gitt blant annet i form av samlinger på ulike videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Hvert kurs vil ha én basisskole der undervisningen gis.

Praktisk informasjon

Alle plassene, både på etter- og videreutdanningsløpet er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Kursdeltakere som skal avlegge eksamen må betale en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 790 per semester.

Det er et krav at flere søkere fra samme skole deltar på kursene. Unntak kan gjøres for mindre skoler.

Slik søker du

  • Meld ifra til din rektor hvilket kurs du ønsker å delta på
  • Rektor sender en samlet liste med prioriterte lærere til skoleeier (frist fastsettes av skoleeier)
  • Skoleeier gjør den endelige prioriteringen og sender liste over alle lærere som skal delta på kursene til UiA innen 15. mai
  • UiA kontakter lærerne og informerer om videre søknadsbehandling

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

Se praktisk informasjon

Antall plasser

25 plasser per kurs

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail