Yrkesfaglærerløftet - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2018
Studiested
Videregående skoler i Agder

Kunnskapsdepartementets strategi Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere, skal gi yrkesfaglærere den kompetansen de trenger for å undervise i et arbeidsliv i utvikling.

Universitet i Agder tilbyr høsten 2018 og våren 2019 etter- og videreutdanning for lærere som underviser i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram. Tilbudet består av fem kurs, som alle har et omfang på 15 studiepoeng. Alle kursene er delt inn i fem moduler med ulike tema.

Yrkesfaglærere kan følge to ulike løp for å oppnå den ønskede kompetansen:

Enten
videreutdanningsløpet der læreren velger ett kurs og følger alle modulene i dette kurset. Etter fullført og bestått eksamen får læreren en formell kompetanse i form av 15 studiepoeng fra Universitetet i Agder.

Eller
etterutdanningsløpet der læreren velger moduler fra de ulike kursene etter behov. Læreren kan velge flere moduler og får kursbevis når modulene er gjennomført. 

Opptakskrav

Utdanning som kvalifiserer for tilsetting som yrkesfaglærer i videregående skole. Minimum to års undervisningserfaring fra videregående opplæring.

For søkere som skal følge etterutdanningsløpet, er det tilstrekkelig med en påmelding.

Hva lærer du?

Kursene skal gi lærere økt kompetanse til å gi den undervisningen elevene trenger for å møte et arbeidsliv som utvikler seg, samt gi læreren metoder for å undervise og veilede en sammensatt elevgruppe. Læringsmålene for de fire kursene blir beskrevet under hvert enkelt kurs.

Oppbygging

UiA tilbyr følgende kurs i yrkesfaglærerløftet:

> Kurs 1 Metodemangfold i undervisningen av sammensatte elevgrupper (15 sp)

> Kurs 2 Veiledningspedagogikk for yrkesfaglærere (15 sp)

> Kurs 3 Faglig oppdatering innenfor teknologifagene – Teknologi og industriell produksjon (TIP) (15 sp)

> Kurs 4 IKT og e-læring i yrkesfag (15 sp)

> Kurs 5 Klasseledelse og relasjonsbygging – Hvordan forebygge «drop-out» (15 sp). Emnebeskrivelse og mer informasjon kommer.

Hvert kurs består av fem moduler og undervisningen vil bli gitt blant annet i form av samlinger på ulike videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Hvert kurs vil ha én basisskole der undervisningen gis.

Praktisk informasjon

Alle plassene, både på etter- og videreutdanningsløpet er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Kursdeltakere som skal avlegge eksamen må betale en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 790 per semester.

Det er et krav at flere søkere fra samme skole deltar på kursene. Unntak kan gjøres for mindre skoler.

Fakta

Antall plasser

25 plasser per kurs

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail