0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand/Vennesla vgs

Norsk er et svært sentralt fag i alle programfag. Kompetanse i norsk er en forutsetning for å kunne tilegne seg faglig innsikt i andre fag på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Dette tilbudet skal gi læreren/lærerstudenten den nødvendige fagdidaktiske kompetansen for at elevene skal oppleve norskfaget relevant for sin yrkesutdanning.

Tilbudet retter seg mot lærere og lærerstudenter som underviser eller skal undervise på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Hva lærer du?

Kurset gir en grundig innføring i de utfordringer og muligheter som ligger i det å undervise en sammensatt elevgruppe. Tema som belyses i emnet er yrkesrettet og relevant opplæring, ulike undervisningsmetoder og vurdering av undervisning og læring.

Det vil bli lagt vekt på å forstå hvordan undervisnings- og opplæringspraksis kan analyseres og videreutvikles i samarbeid mellom norsklærer og yrkesfaglærer. Utvikling av metode- og analysekompetanse for læreren blir vektlagt.

Oppbygging

Kurset er samlingsbasert, med totalt tre undervisningsdager, to dager ved UiA og én dag ved Vennesla videregående skole. I periodene mellom samlingene skal studentene arbeide med individuelle oppgaver knyttet til gjennomgått og kommende fagstoff.

Kurset avsluttes med en individuell, muntlig eksamen.

Detaljert studiebeskrivelse:

Yrkesdidaktisk relevans i norskfaget

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søkere må være ansatt i videregående skole eller dokumentere avtale med en videregående skole om at arbeidskrav knyttet til praksis kan gjennomføres ved skolen.

Praktisk informasjon

Undervisning våren 2019:

Undervisning tre dager fra kl. 09.15 - 15.00, høsten 2019.

Studenter som skal avlegge eksamen, må semesterregistrere seg og betale semesteravgift innen 1. februar 2019.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

1. mars til 1. juni.

Dette emnet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når studiet er fulltegnet.

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Send studiet på mail