0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Dette tilbudet skal gi lærere i videregående opplæring den nødvendige fagdidaktiske kompetansen for at elevene skal oppleve fellesfaget relevant for sin yrkesutdanning, og se sammenheng mellom teoretisk og praktisk kompetanse.

Tilbudet retter seg mot fellesfaglærere og yrkesfaglærere, som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Hva lærer du?

Kurset gir en grundig innføring i de utfordringer og muligheter som ligger i det å undervise en sammensatt elevgruppe. Tema som belyses i emnet er yrkesrettet og relevant opplæring, ulike undervisningsmetoder, dybdelæring gjennom entreprenørielle metoder og vurdering av undervisning og læring.

Det vil bli lagt vekt på å forstå hvordan undervisnings- og opplæringspraksis kan analyseres og videreutvikles ved at fellesfaglærer og yrkesfaglærer samarbeider. Utvikling av metode- og analysekompetanse for læreren blir vektlagt.

Oppbygning

  • fem samlinger over to dager med forelesning, seminar, observasjon av praksis og studentaktive læringsformer
  • fire undervisningsrelaterte oppgaver mellom samlingene
  • avsluttende eksamen våren 2020

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og ansettelse i undervisningsstilling i videregående opplæring.

Praktisk informasjon

Undervisning høsten 2019: Info kommer.

Fakta

Søknadsperiode

Løpende opptak fra 1.april.

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

tineks
Administrativ kontaktperson
franke
Faglig kontaktperson

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail